Stemmingsavond inzake beroepingswerk

Vanaf 28 oktober 2020 20:00

Beroepingswerk:

De Kerkenraad heeft het advies van de Beroepscommissie unaniem overgenomen en daarmee besloten een beroep uit te gaan brengen. De naam van de persoon zal volgens de regels bekend worden gemaakt op de stemmingsvergadering. Dan wordt ook het advies en de procedure verder toegelicht. U bent van harte welkom. U kunt zich tot 21 oktober 2020 aanmelden om inzicht te krijgen van de aanmeldingen. 

Wij verzoeken u een mondkapje te dragen als u in de kerk of de Stevenshoek loopt, tijdens het zitten hoeft u deze niet op te houden.

Kunt u niet komen, maar wilt u wel stemmen dan kan dit per volmacht. Deze volmacht moet dan meegegeven worden aan een stemgerechtigde. Maximaal twee per stemgerechtigde. Een voorbeeld is beschikbaar op Volmacht stemmingsavond

En heeft u vragen? Spreek gerust één van de kerkenraadsleden aan.

Deelnemers

Maximum aantal deelnemers 24
Huidig aantal deelnemers 24
Vrije plaatsen 0