04-11-2023 19:12

Nieuwsbrief 5-11-2023

ZONDAG 5 november 09.30 uur
Voorganger: Mw. M. de Groot, Kampen
Ovd: Lous Bosselaar
Dvd: Daniël Duijster
Organist: Klaas Brouwer
Jeugdkerk en kinderkerk

THEMA KINDERKERK
Matteüs 13:1-9 en 18-23 De gelijkenis van de zaaier

ZONDAG 5 november 16.00 uur
Ovd: Etty Rens
Dvd: Henry Dam
Middagviering m.m.v. Melodica uit Emmeloord

WOENSDAG 8 november 19.30 uur in R.K. kerk
Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
Dankdag voor gewas en arbei

ZONDAG 12 november 09.30 uur
Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
Kerk/school/gezinsdienst

COLLECTEBESTEMMING
o Kerk in Actie najaars zending Colombia
o Kerk
o Missionaire collecte: Noodhulp in Marokko en Libië
o Collecte kinderkerk: sponsorkinderen Seba en Iddi

BLOEMENGROET
Afgelopen zondag zijn de bloemen gegaan naar 4 echtparen die hun huwelijksjubileum mochten vieren.
Wij feliciteren allen hiermee van harte en wensen alle bruidsparen nog vele goede gelukkige jaren toe, met Gods zegen over hun leven.
- Echtpaar Ko en Anneke van Egmond-Verf, zij mochten hun 50 jarig huwelijk vieren.
- Echtpaar Martin en Erna Koeslag-Hoorn zij mochten hun 40-jarig huwelijk vieren.

- Echtpaar Jan Rodenburg en Minette Rodenburg-Noordhof, zij mochten hun 40-jarig huwelijk vieren.

- Echtpaar Jaap Brouwer en Tiny Brouwer-ten Napel, zij mochten hun 55-jarig huwelijk vieren.

KOFFIEDRINKEN

Het is de eerste zondag van de maand. Normaal gesproken is er dan uitgebreid koffiedrinken na de dienst. Vandaag is dat om twee redenen anders. De eerste omdat er vanmiddag een feestelijke middagviering is met ruimte om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. De tweede reden is dat er volgende week ’s ochtends een school/kerk/gezinsdienst is waarna we uitgebreid koffie/fris en bijbehoren hebben. Dus heel graag eerst tot vanmiddag!

VOORBEDE VRAGEN
In de hal van de kerk ligt een boekje waarin u uw gebedsintentie kunt schrijven. Mailen kan ook naar: voorbede@dezaaier-ens.nl.

GEEF DOOR WAT JE WANNEER DOET
Aan alle leiding/ contactpersonen/organisatoren de vraag om activiteiten wekelijks door te geven voor vermelding op de nieuwsbrief. Wat, wanneer, waar, hoe laat en contactpersoon. Vóór vrijdag 12.00 uur aanleveren bij Annieka Sturm via nieuwsbrief@de-zaaier-ens.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst en zo is de wekelijkse agenda voor iedereen beschikbaar.

AGENDA

- A.s. dinsdag 7 november 2023 gemeentegroeigroep aanvang 14.00 uur.

COLLECTE NAJAARSZENDING COLOMBIA

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Geef a.u.b. aan deze zendingscollecte om studenten in Colombia op te leiden tot sociaal bewogen predikanten!!
Namens de diaconie hartelijk dank!

DANKDAGACTIE – 8 november
Woensdag 8 november is dankdag voor gewas en arbeid. Om 19:30 uur is er een gezamenlijke dankdienst in de Rooms Katholieke Kerk. Voorganger: ds. Henk Rodenhuis.
Samen met de drie scholen is er een dankdag ACTIE. We zamelen producten in voor de voedselbank NOP-URK in Emmeloord. Kom om 19:30 uur naar de RKK en breng producten mee. De ideale boodschappenlijst van de Voedselbank bestaat uit:

- olie
- eieren
- groente of fruit in blik of pot
- houdbare magere of halfvolle zuivelproducten

- peulvruchten uit blik (bonen / linzen / kikkererwten)

- volkoren pasta of couscous of zilvervlies- of meergranenrijst
- en speciale wens: sinterklaassnoepgoed
U kunt woensdagavond de producten tot half acht inleveren in de Rooms Katholieke Kerk.
Daar staan ook de producten die door de scholen zijn ingeleverd. De Voedselbank zal later zelf alle spullen meenemen naar Emmeloord om daar een heleboel mensen blij mee te maken.

DORPSVIERINGEN- 2023 TOUR
Thema: “DOE HET DAN!”
Zondag 19-11-23: 16.00 u. “De Zaaier”, Ens

PopUp is op tournee met de nieuwe Dorpsviering “Doe het dan!”

• Een eigentijdse viering voor het hele dorp, voor jong en oud.

• PopUp speelt bekende nummers van o.a. Banners, IOS, Kensington, Rag’nbone Man & Nothing but Thieves, Swedish House Maffia, Tabitha / Stef Bos, Veldhuis & Kemper, Dennis Weening / Kane en natuurlijk BLØF.
Popmuziek met sterke teksten
Eerdere Dorpsvieringen met PopUp:
• “La vi est belle”(2021 / 2022)
• “Droom, Durf, Doe en Deel” (2019)
• “Kan ik iets voor je doen” (2018).
www.Popup-band.nl
Dorpsvieringen met PopUp: Anders dan Anders

FILMAVOND !!
Wanneer: Vrijdag 17 november
Wie: jeugd 12-18 jaar
Waar: in de kerk
Hoe laat: 20.00 uur
Film: I Still BELIEVE
Neem je eigen zitzak of kussen mee, je hoeft je niet aan te melden 

BIJBELLEESROOSTER
Zo 05 november Psalm 69:14-30
Ma 06 november Psalm 69:31-37
Di 07 november Psalm 86
Wo 08 november Psalm 111
Do 09 november Psalm 146
Vr 10 november Psalm 148
Za 11 november Psalm 120
Stelling:
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER.
(Ps. 111:10)

LITURGIE ZONDAGMORGEN
Psalm 103: 1 en 3
Lied 1008
Psalm 119: 1, 2 en 12
Kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag
Zingende Gezegend 105: 1, 2 en 3 (melodie: Ga
stillen in de lande)
Gezang 464
Lied 418: 1, 2 en 3
SCHRIFTLEZING
Mattheus 12: 1-21

LITURGIE ZONDAGMIDDAG
Voor de viering: Laat het feest zijn in de huizen (Opw.553)
De vreugde voert ons naar dit huis – HNL 280, 1, 5 en 6
Lees je bijbel, bid elke dag
Samen in de naam van Jezus 1 en 2
Geef mij kracht
Als je geen liefde hebt voor elkaar
Instrumentaal: Groot is Uw trouw o Heer
Heer ik hoor van rijken zegen
Dankt, dankt nu allen God
Bij het uitgaan: Een toekomst vol van hoop (SELA)

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.