18-11-2023 21:37

Nieuwsbrief 19-11-2023

ZONDAG 19 november 09.30 uur
Voorganger: Ds. W. Bloemendaal, Zwolle
Ovd: Karin Steiginga
Dvd: Syta Vellinga
Organist: Jan Mark van den Berg
Kinderkerk

THEMA KINDERKERK
Matteüs 22:1-14 De gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal

ZONDAG 19 november 16.00 uur
Ovd: Corry van Marion
Dvd: Aly Buijnink
Middagviering PopUp polderband

ZONDAG 26 november 09.30 uur
Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
Gedachteniszondag

COLLECTEBESTEMMING
o Diaconie
o Kerk
o Missionaire collecte: Noodhulp in Marokko en Libië
o Collecte kinderkerk: sponsorkinderen Seba en Iddi

BLOEMENGROET
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar mevr. Willy de Boer-Weemhoff, wij willen haar van harte beterschap toewensen en een hartelijke groet namens ons allen. Het 2e boeket is gegaan naar dhr Jaap IJzerman, ook hem wensen wij van harte beterschap toe en een spoedig herstel van de operatie aan zijn rug.

PRIMAIRE NASCHOLING
Op 20 en 21 november heeft ds. Henk Rodenhuis

primaire nascholing.
DE KERK IS ER OOK IN DAGEN VAN ROUW, VAN VERLIES EN VERDRIET

In geval van overlijden in de gemeente, voor of tijdens de periode dat ds. Rodenhuis primaire nascholing heeft, is er vervanging geregeld. Informatie hierover staat in het kerkblad van november 2023.

AGENDA
o Bidstond dinsdag 21 november vanaf 20.00 uur consistoriekamer P.G. “de Zaaier”, Stallijnstraat.
o Gemeentegroeigroep dinsdag 21 november om 14.00 uur zaaltje kerk

POPUP VIERING

Vanmiddag 16.00 uur hopen we jong en oud te kun- nen begroeten bij de PopUp viering Doe het Dan! Voor de PopUp jongerenband en alle  andere jonge- ren staat er na afloop van deze viering een lekker broodje klaar in de bijzalen. Alle anderen kunnen met een kop koffie/thee/fris in de hal lekker nakletsen. We zien uit naar deze inspirerende viering!

REDACTEUR NIEUWSBRIEF

Na heel veel jaren met plezier de wekelijkse nieuwsbrief te hebben verzorgd, heeft Annieka Sturm aangegeven het stokje binnenkort graag  aan iemand anders te willen overdragen. Naast het vullen van de nieuwsbrief aan de hand van aangeleverde kopij vraag je per mail bij gastpredikanten aan het begin van de week de liturgie op. De grote vraag is natuurlijk: wie wil deze mooie taak op zich nemen? Net als bij het kerkblad is ook hier een duo-constructie denkbaar. Dus denk je, lijkt me wel wat maar niet iedere week, geef het ook dan door aan de voorzitter of scriba. Meer informatie? Bel of mail met Annieka, contactgegevens hieronder op de nieuwsbrief.

PRODUCTEN CENTRUM
Wat: verkoop Israëlproducten
Wanneer: 23 en 24 november van 14.00-19.00 uur
Waar: Janny Kok, Burgwal 13, Kampen
Contact: jannylub@kpnplanet.nl / 06-23864456

 

GEBOORTE
Wat zijn we gelukkig, wat zijn we blij!
Ons gezin voelt nog completer met jou erbij!
Zondag 12 november jl. is geboren Stijn Benjamin,
roepnaam Stijn, zoon van Pieter-Harm en Tessa Sijtsma, broertje van Jasmijn en Marijn. Wij feliciteren hen en hun naaste familie van harte met dit prachtige geschenk uit Gods hand.

BERICHT VAN OVERLIJDEN
Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van onze oud-predikant, ds. Albert Griffioen te Papendrecht op 13 november 2023 in de leeftijd van 95 jaar. Met dankbaarheid gedenken wij dat hij onze toenmalige Gereformeerde Kerk heeft gediend van 2 juni 1957 tot 9 september 1962. Wij bidden zijn echtgenote Nanny Griffioen-Gelderloos, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en zijn zus Gods nabijheid en ondersteuning toe met daarbij de woorden in gedachten, die op de rouwkaart staan vermeld, namelijk van lied 512 het 7e couplet:
"O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt,
dan draagt mij uw muziek".

BIJBELLEESROOSTER
Zo 19 november Psalm 128
Ma 20 november Psalm 129
Di 21 november Psalm 130
Wo 22 november Psalm 131
Do 23 november Psalm 132
Vr 24 november Psalm 133
Za 25 november Psalm 134
Stelling: De Heer zegent hen die in Hem geloven
(Ps.128); maar leven met God betekent ook lijden

(Ps.129). Vraag: Waarom zouden Joden en christe-
nen in de wereld verdrukking lijden?

LITURGIE ZONDAGMORGEN
Psalm 33: 1 en 8
Lied 412: 1 en 3
Lied 311: 3-7 (melodie LB 444)
Opwekking kids lied 216: 1
Lied 405: 1, 2 en 3
Zingende gezegend lied 98: 1 en 2 (mel. LB 769)
Lied 747: 1, 3 en 4
Opwekking kids lied 216: 1-3
Zingend Geloven lied 111: 1, 2 en 3 (mel. LB 704)
SCHRIFTLEZING
Openbaring 4: 1-11 en 5: 1-14


De kerkenraad wenst u gezegende diensten.