24-11-2023 20:06

Nieuwsbrief 26-11-2023

ZONDAG 26 november 09.30 uur
Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
Ovd: Lous Bosselaar
Dvd: Betty Assenberg van Eijsden
Organist: Paul Buijnink
Gedachteniszondag, kinderkerk

THEMA KINDERKERK
Matteüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten
ZONDAG 3 december 09.30 uur

Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek
1e advent, voorbereiding Heilig Avondmaal en
jeugdkerk

COLLECTEBESTEMMING
o Voedselbank NOP/Urk
o Pastoraat
o Missionaire collecte: Noodhulp in Marokko en Libië
o Collecte kinderkerk: sponsorkinderen Seba en Iddi

BLOEMENGROET
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar:
o dhr. J. Brouwer als groet en felicitatie voor zijn 80e verjaardag.
o dhr. Henk Schra als groet en felicitatie voor zijn 85e verjaardag.

o mw. Truus Caljé-Roose als groet en ter bemoediging, zij mocht na een verblijf in de Schakel weer thuis komen.

AGENDA
o Club voor de groepen 5 / 6 / 7 / 8 op maandag
27 november van 19.00-20.30 uur.
Kleding: alledaagse kleren

VACATURE KERKBLADBEZORGER

Er is een vacature ontstaan bij de kerkbladbezorgers. We zijn op zoek naar iemand die bij adressen op de Ramsweg, Kamperzandweg en Redeweg 9x per jaar een kerkblad wil bezorgen. Wie zou dit willen doen?
IlseMarleen van Rijn
ledenadminstratie@dezaaier-ens.nl

REDACTEUR NIEUWSBRIEF

Na heel veel jaren met plezier de wekelijkse nieuwsbrief te hebben verzorgd, heeft Annieka Sturm aangegeven het stokje binnenkort graag aan iemand anders te willen overdragen. Naast het vullen van de nieuwsbrief aan de hand van aangeleverde kopij vraag je per mail bij gastpredikanten aan het begin van de week de liturgie op. De grote vraag is natuurlijk: wie wil deze mooie taak op zich nemen? Net als bij het kerkblad is ook hier een duo-constructie denkbaar. Dus denk je, lijkt me wel wat maar niet iedere week, geef het ook dan door aan de voorzitter of scriba. Meer informatie? Bel of mail met Annieka, contactgegevens hieronder op de nieuwsbrief.

BIER DOPPEN SPAREN VOOR KIKA
In de hal van onze kerk staat een grote glazen vaas
waarin bier doppen gedaan kunnen worden. Deze
Bier doppen worden verzameld en de opbrengst
komt ten goede aan KIKA.
Helpt u mee met sparen?
Namens de diaconie hartelijk dank.

 

BIJBELLEESROOSTER
Zo 26 november Psalm 57
Ma 27 november Psalm 10
Di 28 november Psalm 27
Wo 29 november Psalm 101
Do 30 november Psalm 103: 1-11
Vr 01 december Psalm 103: 12-22
Za 02 december Psalm 108
Gebed: Goede God, geef mij genade nu ik tot U
vlucht. Ik kruip onder uw vleugels met mijn zorgen;
daar vind ik rust, daar schuil ik opgelucht.

 

LITURGIE ZONDAG
Psalm 46: 1
Psalm 73: 9
Hemelhoog 705
Hemelhoog 355: 5 en 7
Hemelhoog 430
Hemelhoog 467: 2 en 3
Hemelhoog 65: 1 en 3
Gedicht: ‘Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen’
Hemelhoog 427
Lied 913

SCHRIFTLEZING
Psalm 57

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.