02-12-2023 17:26

Nieuwsbrief 3-12-2023

ZONDAG 3 december 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. Palland, Mastenbroek
Ovd: Ivo Bakker
Dvd: Henry Dam
Organist: Paul Buijnink
1e advent, voorbereiding Heilig Avondmaal, kinderkerk en jeugdkerk

THEMA KINDERKERK
Jesaja 8:23-9:6 De Messias opnieuw beloofd

ZONDAG 10 december 09.30 uur
Voorganger: Ds. H.L. Rodenhuis, Kampen
2e advent, Heilig Avondmaal

COLLECTEBESTEMMING
o Diaconie
o Kerk
o Missionaire collecte: Noodhulp Israël en Gaza
o Collecte kinderkerk: sponsorkinderen Seba
en Iddi

BLOEMENGROET
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar
dhr. Piet en mevr. Hinke Hogewerf-de Vries, zij
mochten hun 55 jarige huwelijksdag vieren. Wij
feliciteren hen hiermee van harte en wensen ze nog
vele goede gelukkige jaren toe, met Gods zegen over
hun leven.

KOFFIEDRINKEN
Vanmorgen na de dienst bent u van harte welkom
voor een kopje koffie of thee.

VOORBEDE VRAGEN

In de hal van de kerk ligt een boekje waarin u uw ge-
bedsintentie kunt schrijven. Mailen kan ook naar: voorbede@dezaaier-ens.nl.

GEEF DOOR WAT JE WANNEER DOET
Aan alle leiding/ contactpersonen/organisatoren de vraag om activiteiten wekelijks door te geven voor vermelding op de nieuwsbrief. Wat, wanneer, waar, hoe laat en contactpersoon. Vóór vrijdag 12.00 uur aanleveren bij Annieka Sturm via nieuwsbrief@dezaaier-ens.nl. De nieuwsbrief wordt ook op de website geplaatst en zo is de wekelijkse agenda voor iedereen beschikbaar.

AGENDA
• Gemeente groeigroep. Woensdag 6 december

om 20.00 uur - Noorderbocht 82.
NOODHULP ISRAËL EN GAZA

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat gebeurt nu ook in Israël en Gaza.
In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp.
Via ons internationale netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Steun dit werk a.u.b.!!
Hartelijk dank namens de diaconie

SPONSORKINDEREN SEBA EN IDDI
Aankomende maand gaan we wat meer aandacht besteden aan onze sponsorkinderen die we namens de kinderkerk ondersteunen.
Wie zijn het? Het Zijn Seba en Iddi. Seba (17) uit Uganda en Iddi (13) uit Tanzania.
Via stichting Compassion mogen wij deze kinderen helpen om in hun dagelijkse leven wat meer te bieden en zo in hun dagelijkse noden te voorzien. Zondag 10 en 17 december hopen we voor hun te collecteren, graag bevelen we deze collecte jullie aan. Via de beamer zal er in de diensten een kleine presentatie over de kinderen te zien zijn.

 

GEZOCHT! REDACTEUR NIEUWSBRIEF
Annieka Sturm gaat stoppen met het maken van de wekelijkse nieuwsbrief. We zijn dringend op zoek naar een opvolger! Wie kan deze taak op zich nemen? Een duo-constructie is ook denkbaar. Meer informatie? Bel of mail met Annieka, contactgegevens hieronder op de nieuwsbrief. Of meld je aan bij Etty Rens, voorzitter of Karin Steiginga, scriba.

KERST MET CON BRIO – 17 december 16.00 uur
Met accordeonvereniging Con Brio gaan we op weg naar Kerst. Voor deze middagviering laten we ons in- spireren door het “Festival of Lessons and Carols”. Lezingen en liederen wisselen elkaar af. Dit gaat een verrassende en bijzondere viering worden. Aansluitend soep en broodjes. Welkom iedereen en zeg het vooral voort!

VACATURE KERKBLADBEZORGER

Er is een vacature ontstaan bij de kerkbladbezorgers. We zijn op zoek naar iemand die bij adressen op de Ramsweg, Kamperzandweg en Redeweg 9x per jaar een kerkblad wil bezorgen. Wie zou dit willen doen?

IlseMarleen van Rijn
ledenadminstratie@dezaaier-ens.nl

HEILIG AVONDMAAL
Op zondag 10 december a.s. mogen we D.V. het Heilig Avondmaal vieren. Het Heilig Avondmaal staat ook open voor jongeren vanaf 12 jaar die gedoopt zijn en dit (eenmalig) vooraf kenbaar gemaakt hebben bij hun wijkouderling of bij de voorzitter van
de kerkenraad.

BIJBELLEESROOSTER
Zo 03 december Lukas 1: 68-79
Ma 04 december Psalm 24
Di 05 december Psalm 25
Wo 06 december Psalm 28
Do 07 december Psalm 141
Vr 08 december Psalm 145
Za 09 december Psalm 149
In Lukas 1 lezen we een Nieuwtestamentische
Psalm.
Vraag: Wat is de overeenkomst met het slot van
Psalm 41, 72 en 106?

LITURGIE ZONDAG
Lied 281: 1, 2 en 3
Psalm 27: 1 en 2
Psalm 119: 40 en 49
Kinderlied: Wonderbare Raadsman
Psalm 49: 3 en 5
Lied 439: 1 en 2
Psalm 130: 3 en 4
SCHRIFTLEZING
Jakobus 5: 1 t/m 11