Solidariteitskas-Quotumcollecte

Actie(s):

Hiermee kunt u direct uw bijdrage overmaken voor de solidariteitskas - quotumcollecte. Uw bijdrage komt direct ten goede aan de instandhouding van de Protestantse Gemeente te Leerdam, omdat de collecten die bestemd zijn voor betalen van deze beide regelingen, de zgn. afdracht collecten, volledig aftrekbaar zijn van het te betalen Kerkrentmeesterlijk Quotum. Dat is dan ook de reden dat wij dit jaar gemeente breed aan onze leden vragen om een bijdrage. Deze kunnen we dan in mindering brengen op het bedrag dat we aan PKN moeten betalen. Denkt u aan het invullen van uw registratienummer in uw account? U vindt deze op de brief die u heeft ontvangen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL