Welkom op de webshop van de Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord. Deze webshop is een dienst van SKG Collect Beheer, de stichting die de rekeningen en gelden voor het college van kerkrentmeesters van onze gemeente en ook van andere gemeenten beheert.

Deze webshop kan worden gebruikt om de toegezegde kerkelijke bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans via IDeal te voldoen, collectebonnen te bestellen of een bijdrage te doen aan een speciale collectie zoals de oudejaars- of paascollecte. In de toekomst kunnen mogelijk ook andere zaken via deze dienst worden besteld en/of betaald.

Het college van kerkrentmeesters.