Welkom op de betaalsite van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel.

Op deze website kunt u een gift of donatie doen voor verbouwing van de kerkelijke gebouwen. Tevens kunt u uw toezegging en betaling regelen voor de actie Kerkbalans en voor de actie Solidariteitskas.

Incidentele giften kunt u zonder account overmaken.

Door gebruik te maken van deze mogelijkheid kunnen uw bestellingen, toezeggingen en ontvangsten automatisch verwerkt worden in onze bijdrageadministratie. Hierdoor worden veel kosten en ook tijd bespaard.

Als u aan de linkerkant van het scherm kiest voor Actie Kerkbalans 2017 kunt u uw toezegging voor 2017 invullen.

Met vriendelijke groet,

het College van Kerkrentmeesters