Algemeen & contact


Welkom op de pagina 'financieel bijdragen aan de Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage


Om het u makkelijker te maken geld toe te zeggen en/of over te maken zijn we vanaf januari 2013 'on line'. 
Via de website kunt u uw toezeggingen doen. Deze wordt meteen verwerkt. De kans op fouten is geminimaliseerd.
U kunt ook éénmalig een gift doen. Via ideal. Snel, makkelijk en veilig. Wanneer, waar dan ook!

Wij kunnen niet zonder en zijn dankbaar voor uw bijdragen!


Ons motto is daarom ook: geef ruimhartig naar draagkracht!


Het college van Kerkrentmeesters