Algemene voorwaarden

Ingangsdatum 29-01-2014 om 14:32

Doorlopende SEPA-machtiging

Heeft u de doorlopende SEPA-machtiging aangegeven? Dan geeft u door ondertekening van dit formulier

toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De incasso’s vinden in 2014 plaats op de data als onderstaand bij het aantal termijnen vermeld, steeds de

laatste donderdag van de maand. Kiest u voor 12 termijnen, dan wordt de eerste incasso van 2015 uitgevoerd

op 29 januari 2015.

Eenmalige SEPA-machtiging

Heeft u de eenmalige SEPA-machtiging aangegeven? Dan geeft u door ondertekening van dit formulier

toestemming aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening

af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht

weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De incasso vindt plaats op de eerste van onderstaande data na ontvangst van uw machtiging.

Incassant ID: NL59ZZZ302584829226

Kenmerk van machtiging: uw zescijferig registratienummer toegevoegd aan 2014000100

 

 

Het aantal termijnen dat u heeft opgegeven

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Data waarop geincasseerd wordt

Do 27-02-2014

 

 

 

 

 

 

Do 27-03-2014

 

 

 

 

Do 24-04-2014

 

 

 

 

 

Vr 30-05-2014

 

 

 

 

Do 26-06-2014

 

 

 

 

Do 31-07-2014

 

 

 

 

 

 

 

Do 28-08-2014

 

 

 

 

 

Do 25-09-2014

 

 

 

 

 

Do 30-10-2014

 

 

 

 

 

Do 27-11-2014

 

 

 

Ma 29-12-2014

 

 

 

 

 

 

 

Do 29-01-2015