U kunt uw collectebijdrage overmaken op onderstaande rekening

NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke Activiteiten

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk.

U kunt ook via iDeal betalen. Zie het bericht op de datum van de collectes. De doelen staan "open" voor giften van donderdag t/m woensdag rondom de betreffende zondag.

opbouw kerken syrie 13-6-21

Actie(s):

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Daar helpen we graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstel van hun kerk en de kerkelijke infrastructuur.

Voor meer (achtergrond) informatie en wat gedaan kan worden, verwijzen we naar de KIA site: Bouw de kerk in Syrië.

Missie: “Een medemens laat je niet in eenzaamheid sterven”.

Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip van de vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het perspectief van de gast. Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past. Vanuit een breder maatschappelijk perspectief wil het hospice een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding.

              

bijdrage aan de wekelijkse collecte doen.

- U kunt via www.skgcollect.nl/97 een bijdrage doen (iDeal)

- U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wassenaar inzake Kerkelijke activiteiten

 

De tweede collecte is voor de kerk

- via de Scipio-App kunt (via Incasso) een collecte-tegoed kopen en vanuit dit tegoed een

De collectes zullen verdeeld worden over diaconie en kerk

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode 11-06-2021 t/m 16-06-2021