Bijdrage Solidariteitskas

Actie(s):

Geacht gemeentelid,

Als wijkgemeente zijn wij verplicht om jaarlijks bij te dragen aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar financieel helpen en ondersteunen. Ook onze wijkgemeente heeft in het verleden met succes een beroep gedaan op dit fonds. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 15, waarvan € 10 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!”

Over de solidariteitskas:
Afdragen
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om op weg te helpen.

Bijdragen
Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

Aandragen
Elke gemeente kan een aanvraag indienen. Zolang het maar van doen heeft met de kerntaken: pastoraat, diaconaat en missionair werk. De Commissie Steunverlening bekijkt de aanvragen, met als uitgangspunt: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het in standhouden van een gebouw.

Ook dit jaar willen wij u weer bedanken voor uw bijdrage,

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collecte zondag 3 december

Collecte
Actie(s):

Zondag 3 december | Stichting Goeie Hoop Zuid-Afrika
Veel kinderen leven in benarde thuissituaties. Zij worden daarom weggehaald uit deze situatie, want het is niet verantwoord om het kind er te laten opgroeien. Soms is de moeder niet in staat voor zichzelf te zorgen, laat staan voor een kind. Sommige kinderen worden al in de buik door hun moeder afgewezen. Anderen staat een moeilijk leven te wachten, door honger, verwaarlozing, huiselijk geweld, mishandeling of misbruik. Hoe complex de thuissituatie ook is, de scheiding tussen kind en de biologische ouders is een breekpunt in het leven en ook een traumatische ervaring voor een kind.

Kinderen worden vanuit deze crisissituaties voor 3-6 maanden bij Goeie Hoop geplaatst. Vaak wordt een Welzijnsorganisatie getipt door bezorgde buren of onderwijzers dat er iets niet in orde is met een kind. Meestal betreft het kinderen uit de Townships. Een Maatschappelijk Werker stelt een onderzoek in en in veel gevallen is de situatie dusdanig ernstig dat er nog diezelfde dag voor een veilige plek gezocht moet worden. Goeie Hoop is het enige door de Overheid erkende Crisis Centrum in de regio waardoor het aantal aanvragen groot is.

Goeie Hoop beoordeelt de aanvraag van de Social Worker aan de hand van criteria zoals leeftijd en achtergrondverhaal en bepaald daarna of het kind opgenomen kan worden. Nadat de zaak door de rechter beoordeeld is, wordt het kind in de zorg van Goeie Hoop geplaatst.

iDeal

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
Bijdrage/giften periode 02-12-2023 t/m 08-12-2023

Stichting HOE voor Oekraïne

Actie(s):

Stichting HOE start geldinzamelingsactie voor hulp aan vluchtelingen in Oost-Europa 

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) is gestart met een geldinzamelingsactie om kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa te ondersteunen in hun diaconale taak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is grote behoefte aan voedsel, stevig schoeisel, babyvoeding, hygiëneartikelen, luiers, medicijnen, benzine (voor vrijwilligers die vluchtelingen met de auto bij de grens ophalen) en een bijdrage aan extra gas- en elektriciteitskosten (prijzen stijgen daar ook enorm) voor de opvang van de vluchtelingen in kerken en bij particulieren thuis.

Kerken en christelijke organisaties in Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië en Slowakije zijn druk bezig met de opvang van vluchtelingen uit het door de oorlog getroffen land Oekraïne. Vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen, komen te voet naar de Oekraïense grens en worden met de auto opgehaald door gemeenteleden. In kerken en bij mensen thuis krijgen de vluchtelingen een plek om tot rust te komen en bij te komen van de bizarre situatie.

Op dit moment krijgen we nagenoeg geen signalen om spullen uit Nederland te transporteren naar de plekken waar vluchtelingen worden opgevangen. De kerken en christelijke organisaties aldaar kopen de goederen lokaal in of ontvangen goederen van de lokale bevolking of partners. Alleen vanuit Polen ontvangen we berichten dat er behoefte is aan goederen en daarvoor zijn al acties opgezet. Er is nu vooral behoefte aan financiële middelen om de vluchtelingen op een adequate manier te helpen en op te vangen.

Uiteraard vragen we uw gebed. Een medewerker van stichting Pentru Tine in Roemenië verwoordde het als volgt: “Blijf bidden voor vrede, voor Oekraïne en voor de vrijwilligers hier”.

Mogen we ook in financiële zin op u rekenen?

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Ontvangen
€ 2.373,00