The Children Left Behind

Actie(s):

Druk op het blokje 'Gift/donatie' hierboven om uw gift over te maken!

Dit jaar houd onze Diaconie actie voor The Children Left Behind, een kleine stichting die, door verhuizing, sinds 2020 is gehuisvest in Voorhout. Een kleine stichting met slechts 4 bestuursleden die samen met de Keniaanse stichting ‘YSDAK’ een basisschool heeft gebouwd waar ook weeskinderen, of kinderen waarvan de ouders geen of nauwelijks inkomen hebben, onderwijs kunnen volgen.
Basisonderwijs in Kenia is sinds 2003 in principe gratis met als resultaat dat ouders in grote aantallen hun kinderen destijds inschreven. Echter bleek deze politieke belofte voor de scholen niet haalbaar. Onderwijs is wel gratis, maar niet kosteloos. Nog steeds wordt van ouders verwacht dat ze uniformen kopen en betalen voor kosten om de school draaiende te houden, waardoor ouders die de kosten niet konden betalen hun kinderen al snel weer thuis moesten houden.

Stichting ‘the children left behind’ heeft daarom in samenwerking met stichting ‘YSDAK’ besloten basisschool Jamilo te bouwen om daarmee een bepaald percentage kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen.
Jamilo is een privéschool, omdat het niet belast wil worden met ongewenste overheidsregels. Daarbij wil het een voorbeeldschool zijn voor de omgeving. Dit betekent dat 75 tot 80% van de ouders schoolgeld betalen op basis van het gangbare tarief voor privéscholen. Voor ouders die zich dat kunnen veroorloven heeft dit de voorkeur, omdat het onderwijs in privéscholen van aanmerkelijk betere kwaliteit is. Bij Jamilo zijn de klassen niet groter dan 30 kinderen, hebben alle leerlingen een tafel en stoel en zijn er voldoende leermiddelen beschikbaar. Van de opbrengst uit het betaalde schoolgeld en sponsorinkomsten vanuit Nederland, kan Jamilo de overige 20 tot 25% van het aantal leerlingen gratis onderwijs bieden met alles wat daarbij nodig is aan middelen, zoals het schooluniform, de boeken, schrijfgerei en zelfs een lunch.

De stichting heeft circa 85 sponsors die vanuit Nederland (maar ook daarbuiten) minimaal €60,- per jaar doneren om daarmee een kind, waaraan ze direct gekoppeld worden, de gelegenheid te geven het basisonderwijs te kunnen volgen. Dit gebeurt niet altijd in Jamilo maar kan ook, om afstandsredenen, in een overheidsschool plaatsvinden.
Na de voltooiing van de basisschool worden de sponsors benaderd om, mits het kind dit wenst, het kind verder te sponsoren met zijn of haar vervolgopleiding. Dit heeft al tot mooie resultaten geleid, tot zelfs de universiteit aan toe.

Inmiddels heeft de school Jamilo het aantal benodigde klaslokalen, alsook toiletten, een keuken voor het bereiden van de lunch en een aula. Het volgende dat op de wensenlijst staat is een computerlokaal om het onderwijs nog meer af te kunnen stemmen op de huidige ontwikkelingsdoelen voor kinderen.
De bedoeling is dat dit computerlokaal ook door de omliggende scholen kan worden gebruikt en zelfs in de avonduren als internetcafé. Hiermee wil de school een nog grotere bijdrage leveren aan de omgeving.
Hiervoor is de stichting een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen, een voorwaarde is echter dat stichting ‘the children left behind’ zelf 2/3 van het benodigde budget verzamelt door middel van giften.
Dit is dan ook het nieuwe doel waar de stichting zich het komende jaar op zal gaan richten.

Voor meer informatie over de stichting, zie: thechildrenleftbehind.nl

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders