Hartelijk welkom op deze webpagina van de Protestantse Gemeente Eerbeek.

U kunt hier:

   - uw account (kerkbalans en/of Appostel app) inzien en beheren;

   - bijdragen aan collectes;

   - collectebonnen bestellen en betalen.

 

Openingstijden Kerkelijk Bureau:

maandag en donderdag: 9.00 - 12.00 uur

tel. 0313 652366

mail: kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl

bankrekeningnummer: NL43 RABO 0311 0231 85

RSIN nummer 824132233