GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2023 die wordt gehouden van 14 tot 28 januari 2023. Vrijdag 13 januari worden door vrijwilligers de stapels enveloppen opgehaald om bij gemeenteleden te bezorgen Op vrijdag 27 januari worden deze zgn. 'lopers' in de Kruiskerk verwacht om de opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Zo'n 300 gemeenteleden doen mee aan ‘actie kerkbalans digitaal’. Zij ontvangen alle informatie per mail en gaan hun bijdrage zelf ‘online’ invoeren via SKG Collect.

Actie Kerkbalans is van uitermate groot belang om onze gemeente in stand te houden, zodat wij onze plannen kunnen blijven verwezenlijken. Het aantal gemeenteleden daalt al jaren, door overlijden en verhuizing van trouwe leden. In de begroting wordt daarom elk jaar de verwachte bijdrage actie kerkbalans naar beneden bijgesteld. In KruisPunt 21 heeft u kunnen lezen dat er, in dit opzicht, zorgen zijn voor de toekomst.

Wij hopen, dat u uw bijdrage wilt continueren en, indien mogelijk, zelfs (opnieuw) wilt verhogen. U zou hierbij de mogelijkheid van het vastleggen van een ‘periodieke gift’ kunnen overwegen. Een oproep aan u allen om in ieder geval weer mee te doen aan deze actie; niet alleen als medewerker maar zeker ook als bijdragend lid van onze gemeente zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Werkgroep Beheer

P.S. Als u opmerkingen heeft m.b.t. actie kerkbalans of pastoraal bezoek wenst, kunt u dit mailen naar kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl