GEEF JIJ OM JE KERK? DOE DAN MEE!

Actie Kerkbalans 2024 wordt gehouden van 13 tot 27 januari 2024. Zondagmorgen 14 januari is in de dienst het officiële startmoment. De lopers kunnen dan na afloop van de dienst hun enveloppen meenemen of deze maandagavond 15 januari in de kerk ophalen. Deze enveloppen gaan ze persoonijk bij gemeenteleden  bezorgen om de antwoordenvelop een week later weer op te halen.  Op vrijdag 26 januari worden deze zgn. 'lopers' in de Kruiskerk verwacht om de opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Zo'n 300 gemeenteleden doen mee aan ‘actie kerkbalans digitaal’. Zij ontvangen alle informatie per mail en gaan hun bijdrage zelf ‘online’ invoeren via SKG Collect.

Actie Kerkbalans is van uitermate groot belang om onze gemeente in stand te houden, zodat wij onze plannen kunnen blijven verwezenlijken. Het aantal gemeenteleden daalt al jaren, door overlijden en verhuizing van trouwe leden. In de begroting wordt daarom elk jaar de verwachte bijdrage actie kerkbalans naar beneden bijgesteld. In KruisPunt 27 staat alle informatie over deze actie.

Wij hopen, dat u uw bijdrage wilt continueren en, indien mogelijk, zelfs (opnieuw) wilt verhogen. U zou hierbij de mogelijkheid van het vastleggen van een ‘periodieke gift’ kunnen overwegen. Een oproep aan u allen om in ieder geval weer mee te doen aan deze actie; niet alleen als medewerker maar zeker ook als bijdragend lid van onze gemeente zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Werkgroep Beheer

P.S. Als u opmerkingen heeft m.b.t. actie kerkbalans of pastoraal bezoek wenst, kunt u dit mailen naar kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl