Brief kerkbalans

Folder

Logo kerkbalans

GEEF VOOR JE KERK

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2018 die wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari 2017. Op maandag 22 januari worden in de Kruiskerk door de Commissie Geldwerving ruim 1.000 enveloppen uitgereikt aan ca. 75 vrijwilligers die elk op zo’n 15/20 adressen persoonlijk de envelop komen brengen en een paar dagen later ook weer ophalen. U helpt hen enorm door het antwoordformulier in te vullen en klaar te leggen. Op vrijdagavond 2 februari worden de lopers in de Kruiskerk verwacht om de opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Er worden dit jaar ruim 100 adressen minder bezocht omdat deze gemeenteleden meedoen aan ‘actie kerkbalans digitaal’. Zij ontvangen alle informatie per mail en gaan hun bijdrage zelf ‘online’ invoeren via SKG Collect.

Actie Kerkbalans is van uitermate groot belang om onze gemeente in stand te houden, zodat wij onze plannen kunnen blijven verwezenlijken. Het aantal gemeenteleden daalt al jaren, door overlijden en verhuizing van trouwe leden. In de begroting wordt daarom elk jaar de verwachte bijdrage actie kerkbalans naar beneden bijgesteld.

Wij hopen, dat u uw bijdrage wilt continueren en, indien mogelijk, zelfs (opnieuw) wilt verhogen. U zou hierbij de mogelijkheid van het vastleggen van een ‘periodieke gift’ kunnen overwegen. Een oproep aan u allen om in ieder geval weer mee te doen aan deze actie; niet alleen als medewerker maar zeker ook als bijdragend lid van onze gemeente zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.

De folder staat dit jaar in het teken van ons vernieuwde pastorale team en een blik op de toekomst. Op de achterzijde van de folder vindt u de traditionele financiële informatie.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

 

P.S. Als u opmerkingen heeft m.b.t. actie kerkbalans of pastoraal bezoek wenst, kunt u dit mailen naar kerkbalans@pkneerbeek.eu