GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2021 die wordt gehouden van 16 t/m 31 januari 2021. Op zondag 19 januari is er in de Kruiskerk een startmoment, waarbij na de dienst om 11.00 uur de klokken worden geluid. Op vrijdagavond 29 januari worden de 'lopers' in de Kruiskerk verwacht om de opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Er worden dit jaar ruim 200 adressen minder bezocht omdat deze gemeenteleden meedoen aan ‘actie kerkbalans digitaal’. Zij ontvangen alle informatie per mail en gaan hun bijdrage zelf ‘online’ invoeren via SKG Collect.

Actie Kerkbalans is van uitermate groot belang om onze gemeente in stand te houden, zodat wij onze plannen kunnen blijven verwezenlijken. Het aantal gemeenteleden daalt al jaren, door overlijden en verhuizing van trouwe leden. In de begroting wordt daarom elk jaar de verwachte bijdrage actie kerkbalans naar beneden bijgesteld.

Wij hopen, dat u uw bijdrage wilt continueren en, indien mogelijk, zelfs (opnieuw) wilt verhogen. U zou hierbij de mogelijkheid van het vastleggen van een ‘periodieke gift’ kunnen overwegen. Een oproep aan u allen om in ieder geval weer mee te doen aan deze actie; niet alleen als medewerker maar zeker ook als bijdragend lid van onze gemeente zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Werkgroep beheer

 

P.S. Als u opmerkingen heeft m.b.t. actie kerkbalans of pastoraal bezoek wenst, kunt u dit mailen naar kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl