Logo kerkbalans 2020

GEEF VOOR JE KERK

Dit is het motto van de Actie Kerkbalans 2020 die wordt gehouden van 18 januari t/m 1 februari 2020. Op zondag 19 januari is er in de Kruiskerk een startmoment, waarbij na de dienst om 11.00 uur de klokken worden geluid. Alle lopers zijn voor deze dienst uitgenodigd en kunnen na afloop hun tasjes met enveloppen meenemen. Zo'n 75 lopers brengen ruim 850 enveloppen weg. Zij brengen elk op zo’n 15/20 adressen persoonlijk de envelop actie kerkbalans en een paar dagen later  halen ze deze ook weer op. U helpt hen enorm door het antwoordformulier in te vullen en klaar te leggen. Op vrijdagavond 31 januari worden de lopers in de Kruiskerk verwacht om de opgehaalde enveloppen weer in te leveren. Er worden dit jaar 185 adressen minder bezocht omdat deze gemeenteleden meedoen aan ‘actie kerkbalans digitaal’. Zij ontvangen alle informatie per mail en gaan hun bijdrage zelf ‘online’ invoeren via SKG Collect.

Actie Kerkbalans is van uitermate groot belang om onze gemeente in stand te houden, zodat wij onze plannen kunnen blijven verwezenlijken. Het aantal gemeenteleden daalt al jaren, door overlijden en verhuizing van trouwe leden. In de begroting wordt daarom elk jaar de verwachte bijdrage actie kerkbalans naar beneden bijgesteld.

Wij hopen, dat u uw bijdrage wilt continueren en, indien mogelijk, zelfs (opnieuw) wilt verhogen. U zou hierbij de mogelijkheid van het vastleggen van een ‘periodieke gift’ kunnen overwegen. Een oproep aan u allen om in ieder geval weer mee te doen aan deze actie; niet alleen als medewerker maar zeker ook als bijdragend lid van onze gemeente zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen blijven zien.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

College van Kerkrentmeesters

 

P.S. Als u opmerkingen heeft m.b.t. actie kerkbalans of pastoraal bezoek wenst, kunt u dit mailen naar kerkbalans@pkneerbeek.eu