Webshop PGG

Dit is de webshop van de Protestantse Gemeente Gorinchem.

Scrol naar beneden om de artikelen te zien!

Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient u zich éénmalig te registreren. Het registratienummer is niet noodzakelijk.

U kunt hier collectebonnen kopen en een jaarabonnement van Kruispunt.

U kunt afrekenen met iDEAL.

Wij gaan er van uit dat u de collectebonnen zelf op komt halen. Maar u kunt bij iedere bestelling aangeven of u de bonnen bezorgd wilt hebben of wilt laten opsturen.

Als u ze af gaat halen op het Kerkelijk Bureau dan hoeft u geen verzendkosten te betalen. In Gorinchem worden ze ook gratis bezorgd als u dat kiest. VERMELD WEL UW ADRES in de iDEAL betaling of bankoverschrijving! Deze krijgen we niet meer automatisch door i.v.m. de privacy-wetgeving.

Als u geld overschrijft: IBAN: NL50 RABO 0373 7200 76 Prot. Gemeente Gorinchem collectebonnen o.v.v. kleur, aantal vellen, straatnaam, huisnummer.

Als u ze opgestuurd wilt hebben en het totaalbedrag is minder dan € 50,- dan graag het artikel "Verzendkosten collectebonnen" (€ 2,-) ook aanklikken. Bij een overschrijving graag € 2,- meer betalen. Wij sturen u dan binnen enkele dagen de bonnen toe.

Uw adres moet wel ingevuld zijn. Als u dat (éénmalig) bij uw accountgegevens doet, dan wordt het adres automatisch vermeld bij iedere bestelling.

Ophalen: Kerkelijk Bureau, Nieuwe Hoven 141, maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Collecte 2 - Kerk

Collecte
Actie(s):

Collecte 2 Kerk NL72 RABO 0373 7200 68
tnv CvK Prot. Gem. Gorinchem ovv Johanneskerk

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account

Aktie Kerkbalans

Actie(s):

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. “Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag met de kerk verbonden zijn, maar die voor “de mens van morgen” niet veel anders zullen zijn.

U bent betrokken bij de Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) en steunt haar financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen in Gorinchem.

Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Op onze website leest u meer over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken zijn.

Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en graag willen we u vragen of u uw bijdrage voor dit jaar zou willen verhogen met bijvoorbeeld 5% (gemiddeld is € 420,- nodig). Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de komende generaties wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Geven is een vorm van dienstbaarheid. U stelt met uw bijdrage mensen in staat te helpen aan de totstandkoming van het Koninkrijk van God. Daar word je niet armer van, maar rijker.

 

Geef voor je kerk

Graag rekenen we op u, samen gaan we de uitdaging aan!

Met vriendelijke groet,                                              

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Gorinchem.

 

Uitleg:

U kunt het jaarbedrag invullen dat u voornemens bent om dit jaar bij te dragen aan uw kerk.

Het is een vrijwillige bijdrage, maar zie het niet als een vrijblijvende bijdrage! 

Betaalde u vorig jaar minder dan € 50,- ? Overweeg dan of u in ieder geval € 50,- kunt betalen. Dan kunnen wij voor u de minimale vaste kosten afdragen.

Wij gaan er van uit dat u binnen twee weken uw toezegging doet. Dat kan ook € 0,00 zijn als u nog niet weet hoeveel u kunt geven. Wij herinneren u nog één keer als de toezegging nog niet gedaan is. Als u geen toezegging doet, dan halen we u uit de e-maillijst. Dan komt er volgend jaar weer een loper bij u langs.

Gebruik het e-mailadres waarnaar deze mail gestuurd is! Anders kunnen we geen match maken.

U dient een keuze te maken tussen Overig en Automatische incasso.

Als u kiest voor Overig: U dient zelf de termijnen op tijd te voldoen! Plan deze in bij uw bank.

NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem inzake VB

Als u nu voor het eerst kiest voor Automatische incasso, dan ontvangt u een bevestigingsmail met een te ondertekenen SEPA-machtiging. Die willen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een week voor de eerste incassodatum, ontvangen hebben via post of e-mail. U geeft ons toestemming om de termijnbedragen bij u te incasseren. Wij doen dat op de 25ste van de door u aangegeven maand(en). LET OP: Wij incasseren van februari tot en met december voor ieder Kerkbalans jaar. U kunt dus maximaal 11 termijnen aangeven. U ontvangt geen bericht vooraf. U kunt de incasso's herkennen aan ons incassant-ID: NL71 ZZZ 302584821250

Als u vorig jaar al een ondertekende machtiging naar ons opgestuurd heeft, dan hoeft u dat nu niet opnieuw te doen.

LET OP: Als u nu een automatische betaling heeft ingesteld staan bij uw bank dan moet die stopgezet worden als u nu kiest voor Automatische incasso.

Als u uw e-mailadres wilt aanpassen dan regelt u dat via het kerkelijk bureau. kerkbalans@pggmail.nl

Alle Kerkbalans informatie en uitleg vindt u hier:

https://www.pkngorinchem.nl/actie-kerkbalans/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Door u zelf over te maken via (periodieke) overschrijving
 • Incasso
 • iDeal
 • Bijdrage via e-mail
 • Bijdrage via brief
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in februari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december

Betaling QR-code CvK

Actie(s):

QR-code om betalingen te kunnen doen, naar CvK-rekening

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Nieuwbouw Oost

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem