Algemene informatie Hervormde Gemeente Delfshaven

 

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in één van onze kerkdiensten, elke zondag om 10.00 en 17.00 uur. Daarnaast is er maandelijks een lofprijzingsdienst om 19.45 uur. Klik hier voor meer informatie over onze (kerkelijke) activiteiten. De diensten worden gehouden in de Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20 en zijn ook via internet te beluisteren.

 

Ledenadministratie

Voor vragen over de ledenadministratie kunt u contact opnemen met Astrid Schoonewille: astrid@schoonewille.org. Als u meer informatie over de Hervormde Gemeente van Delfshaven wilt ontvangen, kunt u contact opnemen via de volgende mailadressen: info@pelgrimvaderskerk.nl (algemeen) en pastoraat.hgd@gmail.com (pastoraat).

Natuurlijk kunt u ons ook benaderen voor of na de kerkdiensten.

 

Kerkblad “Het Kompas”

Als u ons kerkblad wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar kompas@pelgrimvaderskerk.nl. U bent vrij om hiervoor een gift overmaken naar rekeningnummer NL36 RABO 0373 7177 09 om de drukkosten te compenseren.

 

Bankrekeningen

Voor de actuele gegevens van de bankrekeningen verwijzen wij u naar deze pagina op de website van de Hervormde Gemeente Delfshaven: www.pelgrimvaderskerk.nl.

 

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Uw giften aan onze gemeente zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Hervormde Gemeente Delfshaven is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting. Onze gemeente is in het bezit van een ANBI status. Klik hier voor meer informatie.

 

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. Klik hier voor een model 'overeenkomst periodieke gift'.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • de begunstigde (onze gemeente) geen tegenprestatie levert voor de gift.

 

Hoe groot is uw voordeel?

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze gemeente. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Over het algemeen is een periodieke gift interessant bij een schenking vanaf EUR 250,-.

 

Hoe werkt het?

U kunt een periodieke gift doen aan onze gemeente voor de actie Kerkbalans door dit vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Delfshaven van de Protestantse Kerk in Nederland. De standaard overeenkomst staat in dit Kompas en kunt u downloaden via www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift. Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met onze gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met: Gerard Passchier, kerkbalans.cvk.pelgrim@outlook.com.