Logo delft

Voor smartphone en tablet is de handige collecteapp Appostel beschikbaar en de Protestantse Gemeente te Delft maakt daar gebruik van.

Link voor het downloaden van de handleiding van Appostel:

https://skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf

 

Of u nu bijdraagt in de collecten via Appostel of via de collectepagina in deze webshop dan heeft het onze voorkeur dat u werkt met een Tegoed.

Als u een Tegoed aankoopt en dat Tegoed gebruikt voor meerdere collecten, dan verminderen de kosten die aan de kerk in rekening worden gebracht voor de Ideal betalingen.

 

Video die het downloaden en gebruiken van Appostel uitlegt:

 

Video die het gebruik van Tegoed uitlegt:

 

Appostel app