Logo delft

Privacyverklaring

Ingangsdatum 13-07-2019 om 15:18

Privacybeleid

Bij elk volgend bezoek aan onze webshop of verzending van e-mail herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze webshop bewaren wij uw e-mailadres als u cookies accepteert.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt NIET doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector (SLL beveiliging).  Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server (SLL).  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen in onze webshop (SSL).

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- per email: privacy@pgdelft.nl
- per telefoon: 015-2570298
- per brief: Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH  Delft

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Delft alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, kunt u dat doen in uw account of een melding sturen naar info@pgdelft.nl.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met de Protestantse Gemeente te Delft, op het hierboven vermelde adres.