Giften overmaken

Via het onderstaande formulier kan er een gift/donatie gedaan worden. Om een gift te doen moet er eerst gekozen worden namens wie de gift gegeven wordt, dit kan ook volledig anoniem.

Vervolgens kan er een e-mailadres opgegeven worden waar een bevestiging naartoe verzonden wordt zodra de gift afgerond is. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen. Het proces eindigt met het invullen of selecteren van een bedrag. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.

Naam
Gift namens
E-mailadres
E-mailadres

Het veld "e-mailadres" is niet verplicht, als het ingevuld is zal er per e-mail een bevestiging van de gift worden verzonden.

Bedrag en betaalwijze
Bedrag
Betaling via
Rekening
Rekening*
IBAN*
BIC (optioneel)
Tenaamstelling rekening*
Opmerkingen

Controleer de onderstaande gegevens op juistheid. Mocht u fouten tegenkomen dan kunt u op vorige klikken en de fouten corrigeren. De gegevens worden pas verwerkt/opgeslagen nadat u op 'gift verwerken' klikt en via iDEAL de gift/donatie financieel afhandelt.

Gift
Gift namens N.v.t. Anoniem {{ giftSingleForm.inputData.naam }}
E-mailadres N.v.t. {{ giftSingleForm.inputData.emailAdres }}
Bedrag {{ (giftSingleForm.inputData.selectbedrag == '' || giftSingleForm.inputData.selectbedrag == null ? giftSingleForm.inputData.textfieldbedrag : giftSingleForm.inputData.selectbedrag) | asDutchNumber}} EURO
Betaalwijze {{ giftSingleForm.inputData.betaalwijzeSelect.label}}
Rekeninggegevens
Rekening {{ giftSingleForm.inputData.rekeningNrSelect.label}}
IBAN {{ giftSingleForm.inputData.iban}}
BIC {{ giftSingleForm.inputData.bic}}
Tenaamstelling rekening {{ giftSingleForm.inputData.tenaamstelling}}
Opmerkingen
-
Bevestig gift

Avondmaalscollecte

Actie(s):

T.b.v. van de collecte bij het Avondmaal

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Collecte Zendingscommissie Ede

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Collecte t.b.v. CvK (kerkenwerk)

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Collecte t.b.v. Diaconie

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Dankdag collecte Kerkrentmeester

Actie(s):

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen Hervormde Gemeente: zoals de zondagse erediensten en het pastoraat.

Het College van Kerkrentmeesters neemt de vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw offerbereidheid. Met uw bijdragen wordt het kerkenwerk financieel ondersteund zodat gemaakte plannen aangaande het kerkenwerk ook de komende tijd uitgevoerd kunnen worden.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m november

Dankdag collecte diaconie

Actie(s):
Wereldwijd strijden tegen corona

Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen, niet alleen
(opnieuw) in Nederland, maar ook ver van huis. Ook op plekken
waar nauwelijks zorg of extra voedsel is. Honger en dood dreigen
in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Overal waar het
coronavirus opduikt, raken mensen besmet. Dit raakt mensen

niet alleen in hun gezondheidssituatie, maar heeft ook econo-
misch grote gevolgen. Waar mensen door verplichte lockdowns

zonder werk komen te zitten, hebben ze geen inkomen, en daar-
door geen eten meer. Er is onvoldoende gezondheidszorg.

Ziekte, honger en dood dreigen. Geef voor corona-noodhulp!
Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/
coronavirus/geef-voor-noodhulp-corona

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m november

Gemeentedag BK (wijkkas)

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in september t/m oktober