Giften overmaken

Via het onderstaande formulier kan er een gift/donatie gedaan worden. Om een gift te doen moet er eerst gekozen worden namens wie de gift gegeven wordt, dit kan ook volledig anoniem.

Vervolgens kan er een e-mailadres opgegeven worden waar een bevestiging naartoe verzonden wordt zodra de gift afgerond is. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen. Het proces eindigt met het invullen of selecteren van een bedrag. Desgewenst kunt u eventuele opmerkingen met betrekking tot de gift kwijt in het opmerkingenveld.

Naam
Gift namens
E-mailadres
E-mailadres [optioneel]

Het veld "e-mailadres" is niet verplicht, als het ingevuld is zal er per e-mail een bevestiging van de gift worden verzonden.

Bedrag en betaalwijze
Bedrag
Betaling via
Rekening
Rekening*
IBAN*
BIC (optioneel)
Tenaamstelling rekening*
Opmerkingen

Controleer de onderstaande gegevens op juistheid. Mocht u fouten tegenkomen dan kunt u op vorige klikken en de fouten corrigeren. De gegevens worden pas verwerkt/opgeslagen nadat u op 'gift verwerken' klikt en via iDEAL de gift/donatie financieel afhandelt.

Gift
Gift namens N.v.t. Anoniem {{ giftSingleForm.inputData.naam }}
E-mailadres N.v.t. {{ giftSingleForm.inputData.emailAdres }}
Bedrag {{ (giftSingleForm.inputData.selectbedrag == '' ? giftSingleForm.inputData.textfieldbedrag : giftSingleForm.inputData.selectbedrag) | asDutchNumber}} EURO
Betaalwijze {{ giftSingleForm.inputData.betaalwijzeSelect.label}}
Rekeninggegevens
Rekening {{ giftSingleForm.inputData.rekeningNrSelect.label}}
IBAN {{ giftSingleForm.inputData.iban}}
BIC {{ giftSingleForm.inputData.bic}}
Tenaamstelling rekening {{ giftSingleForm.inputData.tenaamstelling}}
Opmerkingen
-
Bevestig gift

Dankdag collecte diaconie

Actie(s):

Colombia: Opvang kinderen in  kansarme wijk Los Alpes

Programma voor kinderen in een kansarme buurt in Bogota, Colombia. Dit gevarieerde programma biedt onderwijs, sport, spel, muziek en een maaltijd. Bij elke activiteit staat het Woord van God centraal.

De Presbyteriaanse Kerk van Bogota werkt inmiddels al 5 jaar in de achterstandswijk Los Alpes. Kinderen in deze wijk staan bloot aan verschillende negatieve invloeden, zoals huiselijk geweld, alcohol en drugs.  Ze wonen in een omgeving waar ze niet gestimuleerd worden het beste van hun leven te maken, maar waar ze dagelijks in aanraking komen met armoede en slechte sociale omstandigheden. Veel kinderen krijgen slechte en eenzijdige voeding. Om kinderen uit deze negatieve spiraal te halen biedt de kerk (dag)opvang; er worden allerlei activiteiten georganiseerd en de kinderen krijgen ook een maaltijd.

 Hoe kunt u helpen?

 • Maaltijd per kind: € 0,90
 • Bijdrage voor de inrichting van het centrum, zoals bijvoorbeeld een stoel voor een kind: € 25
 • Docent per maand: € 80

 Namens de kinderen hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit diaconale GZB project.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m november

Dankdag collecte kerk

Actie(s):

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het kerkenwerk in onze eigen Hervormde Gemeente: zoals de zondagse erediensten en het pastoraat.

Het College van Kerkrentmeesters neemt de vrijmoedigheid om een beroep te doen op uw offerbereidheid. Met uw bijdragen wordt het kerkenwerk financieel ondersteund zodat gemaakte plannen aangaande het kerkenwerk ook de komende tijd uitgevoerd kunnen worden.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m november