Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen.
- Algemene giften te doen.
- Bijdragen te doen voor de Solidariteitskas.

In het najaar zal het ook mogelijk worden om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.

De webshop is al wel voorbereid om uw bijdrage Kerkbalans te doen, maar is daarvoor uw registratienummer nodig. In het najaar zullen de kerkrentmeesters dit verder inrichten, zodat vanaf de Aktie Kerkbalans 2018 hiervoor de webshop ook te gebruiken zal zijn.

Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!