Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen.
- Algemene giften te doen.
- Toezeggingen te doen voor de Actie Kerkbalans 2020
- Deelnemen aan collecten
- Diaconale akties


In het voorjaar kunt u ook uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de webshop doen en in het najaar is het mogelijk om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!

ACTIE KERKBALANS 2020

Actie(s):

‘Geef voor je kerk’

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van predikanten, onderhoud van de kerkgebouwen, jeugdclubs, missionaire activiteiten van de gemeente, etc.

Maar wat kan dat voor u inhouden? Samen beleven wij ons christelijk geloof en mogen wij elkaar daar in opbouwen. Door onze zondagse kerkdiensten, maar ook via kringen, clubs en ander activiteiten kunnen wij elkaar helpen en motiveren ons geloof uit te dragen. Op deze manier geven wij invulling aan de Actie Kerkbalans 2020: Kerk zijn we samen, en samen maken we het mogelijk; “Geef voor je kerk”.

Financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Met de inkomsten van deze actie moeten ca. 60% van onze uitgaven worden betaald. In ons informatieblad lichten wij dat nader voor u toe. U vindt dit blad op de website van onze kerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Automatische incasso
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december

SOLIDARITEITSKAS

Actie(s):

Solidariteitskas – helpende handen: afdragen, bijdragen en aandragen
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Daarom weten wij dat je als PKN-gemeente verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per lid bij. Wij vragen per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

De ervaring leert echter, dat een deel van de belijdende leden vergeet om een bijdrage te geven. Ook voor deze niet bijdragende leden moet door onze kerk € 5,- worden afgedragen..

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,

J. Ruitenbeek voorzitter   
G. Koekman, secretaris                      

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in mei t/m juli