Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen.
- Algemene giften te doen.
- Toezeggingen te doen voor de Actie Kerkbalans 2020
- Deelnemen aan collecten
- Diaconale akties


In het voorjaar kunt u ook uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de webshop doen en in het najaar is het mogelijk om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!

ACTIE KERKBALANS 2020

Actie(s):

‘Geef voor je kerk’

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van predikanten, onderhoud van de kerkgebouwen, jeugdclubs, missionaire activiteiten van de gemeente, etc.

Maar wat kan dat voor u inhouden? Samen beleven wij ons christelijk geloof en mogen wij elkaar daar in opbouwen. Door onze zondagse kerkdiensten, maar ook via kringen, clubs en ander activiteiten kunnen wij elkaar helpen en motiveren ons geloof uit te dragen. Op deze manier geven wij invulling aan de Actie Kerkbalans 2020: Kerk zijn we samen, en samen maken we het mogelijk; “Geef voor je kerk”.

Financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Met de inkomsten van deze actie moeten ca. 60% van onze uitgaven worden betaald. In ons informatieblad lichten wij dat nader voor u toe. U vindt dit blad op de website van onze kerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Automatische incasso
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december

SOLIDARITEITSKAS

Actie(s):

Solidariteitskas – helpende handen: afdragen, bijdragen en aandragen

Solidariteit betekent zoveel als ‘één voor allen en allen voor één’. En daar draait het dan ook om bij de Solidariteitskas: gemeenten die elkaar helpen. Die elkaar de hand toereiken. Die weten dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. En dat je elkaar soms moet geven wat nodig is: draagkracht.

De solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Maar u kunt ook denken aan dovendiensten en elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Bijdragen
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- per belijdend lid en doopleden van 18 jaar en ouder. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas; het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijke werk binnen de Protestantse Kerk. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
namens het college van kerkrentmeesters,

J. Ruitenbeek voorzitter
G. Koekman, secretaris

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in april t/m juli