Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen.
- Algemene giften te doen.
- Toezeggingen te doen voor de Actie Kerkbalans 2018
- Bijdragen t.b.v. de Solidariteitskas


In het voorjaar kunt u ook uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de webshop doen en in het najaar is het mogelijk om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!

ACTIE KERKBALANS 2018

Actie(s):

‘Kerk zijn we samen, geef voor je kerk’

De kerk, dat zijn wij samen. Maar wat kan dat voor u inhouden? Samen beleven wij ons christelijk geloof en mogen wij elkaar daar in opbouwen. Door onze zondagse kerkdiensten, maar ook via kringen, clubs en ander activiteiten kunnen wij elkaar helpen en motiveren ons geloof uit te dragen. De kerk vangt je op als je het moeilijk hebt, ondersteunt je bij lichamelijk ongemak en ziekte. Maar binnen de kerk vieren wij ook de blije en feestelijke gebeurtenissen. Op deze manier geven wij invulling aan het thema van Actie Kerkbalans 2018: “Kerk zijn we samen”. Maar daarvoor moet onze kerk wel in balans zijn. Kerk zijn we samen, en samen maken we het mogelijk; “Geef voor je kerk”.

 

Financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk

 

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Met de inkomsten van deze actie moeten 60% van onze uitgaven worden betaald. In ons informatieblad lichten wij dat nader voor u toe. U vindt dit blad op de website van onze kerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL
  • Automatische incasso
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december