Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen
- Algemene giften te doen
- Toezeggingen te doen voor de Actie Kerkbalans 2021
- Deelnemen aan collecten
- Diaconale akties


In het voorjaar kunt u ook uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de webshop doen en in het najaar is het mogelijk om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!

Actie Kerkbalans 2022

Actie(s):

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In deze corona tijd missen we meer dan ooit de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel of dat klopje op de schouder. Mensen zoeken van nature verbinding met elkaar. We houden van contact en van genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken. Samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen met elkaar te delen. Dat samen delen geeft een bijzondere band. Voor velen van ons is het voortbestaan van de kerk van belang omdat die voor ons een oase van rust is in de hectiek van alledag. We kunnen er ons geloof beleven en anderen ontmoeten. Dat geldt voor de mensen die vandaag in de kerk komen, maar dat zal voor de mens van morgen niet veel anders zijn.

Wij zijn blij dat U betrokken bent bij onze gemeente en haar ook financieel ondersteunt. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen in Nieuwegein. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen, want dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Met de inkomsten van deze actie moeten ca. 60% van onze uitgaven worden betaald. In ons informatieblad lichten wij dat nader voor u toe. U vindt dit blad op de website van onze kerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
  • Incasso
Bijdrage/giften periode Januari t/m december van het jaar 2022
Toezeggingsperiode Januari t/m december van het jaar 2022