Welkom bij de webshop van de Hervormde Gemeente Vreeswijk

Via deze webshop kunt u giften overmaken en-of collectebonnen bestellen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden moet u eerst eenmalig een account aan maken. Zie hiervoor het keuzemenu aan de linkerkant van deze pagina.

Op dit moment is het mogelijk om via de webshop:
- Collectebonnen te bestellen
- Algemene giften te doen
- Toezeggingen te doen voor de Actie Kerkbalans 2023
- Deelnemen aan collecten
- Diaconale akties


In het voorjaar kunt u ook uw bijdrage voor de Solidariteitskas via de webshop doen en in het najaar is het mogelijk om via de webshop aan de Najaarsactie deel te nemen.


Wij hopen dat wij u hiermee van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd een e-mail sturen naar kerkrentmeesters@hervormdvreeswijk.nl of contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Hartelijk dank voor uw bestelling, gift of bijdrage!

Actie Kerkbalans 2023

Actie(s):

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen, het geloof met elkaar delen en naar elkaar om te zien, is voor veel van ons niet weg te denken. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn. Dat is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij onze gemeente en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek in Nieuwegein blijven innemen.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die na ons komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.. Mogen wij er op vertrouwen dat u ook uw bijdrage naar draagkracht en vermogen zult geven? De Heere zegene u en uw gaven,

Financieel bijdragen aan de Hervormde Gemeente Vreeswijk

De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Met de inkomsten van deze actie moeten ca. 60% van onze uitgaven worden betaald. In ons informatieblad lichten wij dat nader voor u toe. U vindt dit blad op de website van onze kerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal
  • Incasso
Bijdrage/giften periode Januari t/m december van het jaar 2023
Toezeggingsperiode Januari t/m december van het jaar 2023

Najaarsactie 2023

Actie(s):

Najaarsactie 2023

Dit jaar is gekozen voor twee thema's: de bestrijding van de steeds nog steeds hoge energiekosten en de instelling van een fonds om de predikantsplaatsen de komende twee jaar te kunnen blijven betalen.  Onze energieleverancier heeft ons gemeld dat de energieprijzen in 2024 lager zullen zijn dan in 2023, maar nog altijd hoger zullen zijn dan het jaar 2022. Door de hoge prijzen in 2023 is het energiefonds grotendeels verbruikt. Met deze najaarsactie willen we dat fonds weer aanvullen.

Met 1,3 fte predikant hebben we te maken met hoge predikantslasten die volgend jaar ook nog eens met 4% stijgen. Met de uitval van ds. Glismeijer moeten we nu al extra kosten maken voor gastpredikanten. Daarnaast verwachten wij dat er bijstand voor het pastoraat ingehuurd moet gaan worden. Met de vorming van een predikantsfonds hopen we de predikantslasten de komende twee jaar zodanig in de grip te houden, zodat het tekort in de begroting 2024 niet te groot wordt. Mogen wij rekenen op uw bijdrage voor deze belangrijke doelen? De kerkrentmeesters. 

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in oktober t/m december