Welkom

Welkom op het financiële gedeelte van de website van Protestantse Gemeente Kootstertille!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft doormiddel van [SKG Collect] gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Kootstertille de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen hier toezeggingen doen in het kader van Actie Kerkbalans of een bijdrage of een éénmalige gift doen. Ook kunnen hier collectemunten worden besteld.

Bij het doen van toezeggingen moet uw registratienummer ingevuld zijn. Dit is het nummer waaronder u bekend bent bij de kerkelijk gemeente. U kunt dit nummer vinden op de brief kerkbalans, maar u kunt het ook opvragen bij de ledenadministratie van uw kerkelijke gemeente (Hilda Blom).  Het e-mailadres voor de ledenadministratie is: ledenadmpgkootstertille@gmail.com

Voor de financiële zaken: adm.pgkootstertille@gmail.com

Ons bankrekeningnummer luidt: NL79 RABO 0373 7238 22