Startpagina

Welkom op het financiële gedeelte van de website van Protestantse Gemeente Kootstertille!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft doormiddel van [SKG Collect] gemeenteleden van de Protestantse Gemeente in Kootstertille de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen hier toezeggingen doen in het kader van Actie Kerkbalans of een bijdrage of een éénmalige gift doen. Ook kunnen hier collectemunten worden besteld.

Het e-mailadres voor de ledenadministratie is: pgkootstertille@gmail.com

Voor de financiële zaken: adm.pgkootstertille@gmail.com

Ons bankrekeningnummer luidt: NL85 FVLB 0699 7690 00