U kunt maar 1 type collectebonnen (1 of meer) tegelijk toevoegen aan uw winkelwagen, als u nog meer collectebonnen met een andere waarde wil toevoegen kan dat door weer links bovenin op collectebonnen te klikken en vervolgens de volgende collectebonnen met een andere waarde toe te voegen. Tenslotte kunt u alles in één keer afrekenen.

Collectebonnen € 17,00 (20 x €0,85) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 17,00

Collectebonnen € 20,00 (20 x €1,00) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 20,00

Collectebonnen € 27,00 (20 x €1,35) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 27,00

Collectebonnen € 50,00 (20 x €2,50) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 50,00

Diaconie

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor Diaconie.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Zendingsbussen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor de Zendingsbussen.

In januari en februari is de opbrengst van de zendingsbussen voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan vertelt zelf: “Toen half maart corona ook in Egypte een serieuze zaak werd, hebben we als seminarie de studenten een week vrij gegeven en daarna hebben we alle colleges online voortgezet. Voor mijzelf betekende de coronasituatie een behoorlijke verandering. Normaal wonen de voltijdstudenten op het seminarie, in hetzelfde gebouw als waar ik mijn appartement heb en waar ook onze eetzaal is. Normaal zie ik de studenten dan ook niet alleen op college, maar spreek ik hen ook elke dag tijdens de maaltijden of ’s avonds. Maar dat is nu helemaal weggevallen. Eén van de uitdagingen voor mij is het vak exegese Oude Testament online aan te bieden. Voor dit vak betekent het dat ik een heel nieuwe opzet moet bedenken en dat ik onder andere videopresentaties in het Arabisch op moet nemen. Laat ik maar eerlijk zijn: liever zou ik de studenten gewoon rond me in een collegezaaltje hebben.

Maar tegelijk is het goed om deze colleges ook in een online-opzet te ontwikkelen, zodat het vak in de komende jaren ook aangeboden kan worden aan deeltijdstudenten die te ver van het seminarie wonen om wekelijks hier naar toe te komen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Werk van de Kerk Rentmeesters

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor het werk van de Kerk Rentmeesters in de plaatselijke gemeente en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Inventaris en onderhoud gebouwen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor inventaris en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders