U kunt maar 1 type collectebonnen (1 of meer) tegelijk toevoegen aan uw winkelwagen, als u nog meer collectebonnen met een andere waarde wil toevoegen kan dat door weer links bovenin op collectebonnen te klikken en vervolgens de volgende collectebonnen met een andere waarde toe te voegen. Tenslotte kunt u alles in één keer afrekenen.

Collectebonnen € 17,00 (20 x €0,85) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 17,00

Collectebonnen € 20,00 (20 x €1,00) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 20,00

Collectebonnen € 27,00 (20 x €1,35) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 27,00

Collectebonnen € 50,00 (20 x €2,50) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 50,00

Diaconie

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor Diaconie.

Diaconaat betekent letterlijk: Dienst. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Diaconaat is ons handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen of verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. We zijn geroepen om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/diaconie/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Zendingsbussen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor de Zendingsbussen.

In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

Wat betekent de coronatijd voor het werk op het seminarie? Er is veel veranderd, maar het werk is wel gewoon doorgegaan. Half maart zijn de voltijdstudenten die op het seminarie wonen naar huis gestuurd en sindsdien hebben ze alle colleges online gegeven.Er is reden tot dankbaarheid: ondanks alle uitdagingen waar corona het ETSC voor plaatst, hebben 58 studenten hun studie volgens plan af kunnen ronden. Daarvan zijn 12 studenten die de predikantsopleiding hebben afgerond. Deze studenten gaan nu allemaal een gemeente dienen, of zijn daar al mee begonnen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Werk van de Kerk Rentmeesters

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor het werk van de Kerk Rentmeesters in de plaatselijke gemeente en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Inventaris en onderhoud gebouwen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor inventaris en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders