U kunt maar 1 type collectebonnen (1 of meer) tegelijk toevoegen aan uw winkelwagen, als u nog meer collectebonnen met een andere waarde wil toevoegen kan dat door weer links bovenin op collectebonnen te klikken en vervolgens de volgende collectebonnen met een andere waarde toe te voegen. Tenslotte kunt u alles in één keer afrekenen.

Collectebonnen € 17,00 (20 x €0,85) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 17,00

Collectebonnen € 20,00 (20 x €1,00) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 20,00

Collectebonnen € 27,00 (20 x €1,35) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 27,00

Collectebonnen € 50,00 (20 x €2,50) 

De collectebonnen worden bezorgd vóór zondag als deze uiterlijk op woensdag besteld zijn voor 17:00.
€ 50,00

Diaconie

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor Diaconie.

De laatste twee maanden van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël. ALEH is de grootste hulporganisatie in Israël en draagt zorg voor meer dan 700 kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige en ernstige handicap. Zowel Joodse als Arabische kinderen worden opgevangen door ALEH. De zorg is goed, maar er is te weinig tijd en geld om activiteiten voor deze kinderen te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat sociale en culturele activiteiten de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking aanzienlijk verhogen. In de praktijk is daar echter te weinig tijd voor. Er is met name geld nodig voor programma’s en speciale therapieën die niet worden vergoed. Bidt en geeft u mee?

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Zendingsbussen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor de Zendingsbussen.

In de maanden september en oktober is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Hij is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo.

Wat betekent de coronatijd voor het werk op het seminarie? Er is veel veranderd, maar het werk is wel gewoon doorgegaan. Half maart zijn de voltijdstudenten die op het seminarie wonen naar huis gestuurd en sindsdien hebben ze alle colleges online gegeven.Er is reden tot dankbaarheid: ondanks alle uitdagingen waar corona het ETSC voor plaatst, hebben 58 studenten hun studie volgens plan af kunnen ronden. Daarvan zijn 12 studenten die de predikantsopleiding hebben afgerond. Deze studenten gaan nu allemaal een gemeente dienen, of zijn daar al mee begonnen.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Werk van de Kerk Rentmeesters

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor het werk van de Kerk Rentmeesters in de plaatselijke gemeente en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Inventaris en onderhoud gebouwen

Actie(s):

Doneer hier uw gift voor inventaris en onderhoud gebouwen.

De voornaamste doelstelling van het College van Kerkrentmeesters bestaat uit het scheppen van voldoende materiële en financiële voorwaarden/middelen om de erediensten en alle andere daarmee samenhangende activiteiten ongestoord doorgang te laten vinden.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters die we daaraan ontlenen is het zorgdragen voor een efficiënt en effectief beheer van kerkelijke gelden, roerende en onroerende goederen en het afleggen van verantwoording aan de Protestantse Kerk in Nederland, Kerkenraad en Gemeente.

https://www.hervormdgiessenburg.nl/kerkelijke-organisatie/kerkrentmeesters/

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDEAL

Giften mogelijk namens:

 • Account
 • Anoniem
 • Anders