Welkom op de webshop van de Protestantse Kerk Bergen op Zoom!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft door middel van SKG Collect gemeenteleden van plaatselijke kerken de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen collecte-bonnen bestellen en toezeggingen doen in het kader van de Actie Kerkbalans. Ook kunnen eenmalige giften worden gedaan, al of niet in het kader van een bepaald project.

Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem

Kerkbalans Gift

Actie(s):

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor onze kerk van morgen. Die plannen zijn samengevat in ons nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering daarvan wordt hard gewerkt. Het pastorale en diaconale werk doen we onder leiding van Ds. Wim Lolkema en onze nieuwe predikante Ds. Ellen van Sluijs.

Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich mee: voor ons zo’n twee ton. De grootste post is het Pastoraat. Daar valt de afdracht aan de landelijke kerk onder, naar rato van het aantal predikantsplaatsen.

De belangrijkste inkomsten zijn uw bijdragen. Uw financiële deelname is belangrijk! 

Indien U een (extra) bijdrage wilt doen voor Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Collectebonnen € 0,75

Collectebonnen € 0,75 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen.
€ 30,00