Welkom op de webshop van de Protestantse Kerk Bergen op Zoom!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft door middel van SKG Collect gemeenteleden van plaatselijke kerken de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen collecte-bonnen bestellen en toezeggingen doen in het kader van de Actie Kerkbalans. Ook kunnen eenmalige giften worden gedaan, al of niet in het kader van een bepaald project.

Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem

December tas

Actie(s):

Afgelopen zomer heeft de Diaconie vakantietassen uitgereikt aan kinderen in onze kerkgemeenschap en aan leden van de voedselbank. Nu willen we deze actie voor de Decembermaand herhalen. Dit keer maken we tasjes voor de kinderen in onze kerkgemeenschap en daarbuiten die wat extra's kunnen gebruiken. Deze zullen niet zo uitgebreid zijn als de vakantietassen maar wel leuk gevuld. Natuurlijk kunnen we dit alleen doen met jullie hulp.

Dus de vraag is of jullie een bijdrage naar de Diaconie (NL93INGBO005863548) willen overmaken om dit project mogelijk te maken. Vergeet niet erbij te zeggen dat het voor de Sinterklaastasjes bestemd is!

 

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Kerkbalans Gift

Actie(s):

Indien U een (extra) gift wilt doen voor de Actie Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Collectebonnen € 0,75

Collectebonnen € 0,75 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van 0,75 euro.
€ 30,00
Collectebonnen € 1,00

Collectebonnen € 1,00 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van € 1,00.
€ 40,00