Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Vakantietas

Actie(s):

vakantietas

Twee jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan met de landelijke Actie Vakantietas. Bij de PKN kunnen tassen worden besteld die worden gevuld met cadeaubonnen en nieuw speelgoed. De tassen zijn bestemd voor kinderen ín de basisschoolleeftijd (4-12 jaar), die vanwege financiële problemen thuis niet op (zomer)vakantie kunnen. Met de inhoud van de tas krijgen ze toch iets leuks om te doen en kunnen ze bijvoorbeeld een ijsje halen. In coronatijd geldt de reden voor de actie misschien nog wel meer. We hebben daarom de samenwerking met de Voedselbank in Bergen op Zoom gezocht.
Via hen kunnen we ongeveer 60 gebruikers van de voedselbank ook blij maken met een tas. Dat gebeurt anoniem, we krijgen alleen de leeftijd en het geslacht door, zodat we de tas kunnen personaliseren.

Dit jaar zullen we ook tassen bezorgen aan Oekraïnse vluchteling-kinderen. 

Naast de actie via de Voedselbank zorgen we via de predikanten ook voor een tas voor gezinnen in onze gemeente die binnen de doelgroep vallen.
U voelt de vraag vast al aankomen: voor deze actie kunnen we uw steun goed gebruiken!

Mocht u een bedrijf of doel weten dat de tassen zou willen sponsoren (met financiën of in natura), dan kunt u contact opnemen met: diaconie@protestantsekerkbergenopzoom.nl.

Ook is uw gift los van de collecte van harte welkom, overmaken kan ovv. “Actie vakantietas” naar het banknummer van de diaconie: NL 93 INGB 0005 863548.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Beeld en Geluid

Actie(s):

We genieten al weer een heel poosje van de nieuwe geluidsinstallatie in onze kerk. Een hele verbetering, zowel in het gebouw, als ook thuis, via kerkdienstgemist.nl en facebook. Op dit laatste platform hebben we ook beeld. Dat wordt door een enthousiast team tot ons gebracht met één geleende camera. Het zou mooi zijn als we het beeld nog professioneler zouden kunnen tonen.

Soms willen we ook in in de kerk beelden laten zien. Dat gebeurt nu nog met een heel oude tv. Het zou mooi zijn als we daar voor in de plaats moderne beeldschermen hadden. Kortom, het geluid is er. Nu het beeld nog. Daarvoor is nog een bedrag van een kleine 20.000,- euro nodig.

We zijn bezig om daarvoor externe subsidiegevers aan te schrijven. Maar die worden met name enthousiast als de gemeente zelf ook bijdraagt. Wilt U dat doen?

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Kerkbalans Gift

Actie(s):

Indien U een (extra) gift wilt doen voor de Actie Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

ZWO Moldavië

Actie(s):

Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa.

Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is zo groot als België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Moldavië kent een lange geschiedenis van overheersing door verschillende machthebbers. “We hebben nooit geleerd om anders te denken dan nederig”, zegt een Moldaviër hierover. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dit alles maakt Moldavië het armste land van Europa. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: 50 euro per maand. Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Een groot deel van de beroepsbevolking voelt zich gedwongen voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Ze laten hun kinderen en ouders alleen achter en proberen in Europa of Rusland aan een beter inkomen te komen. Kerken en christelijke organisaties zetten zich in voor de kinderen en de ouderen die door deze arbeidsmigratie alleen achterblijven en niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Projecten

Kerk in Actie steunt vier projecten in Moldavië. Die zijn vooral gericht op kinderen en ouderenzorg. Klik op onderstaande projecten voor meer informatie.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Algemene gift

Actie(s):

Indien U een algemene gift wilt geven aan onze gemeente, dan kan dat hier. Als U wilt kunt U zelf een specifiek doel invullen bij de opmerkingen. 

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem