Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Kerkbalans Gift

Actie(s):

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor onze kerk van morgen. Die plannen zijn samengevat in ons nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering daarvan wordt hard gewerkt. Het pastorale en diaconale werk doen we onder leiding van Ds. Wim Lolkema en onze nieuwe predikante Ds. Ellen van Sluijs.

Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich mee: voor ons zo’n twee ton. De grootste post is het Pastoraat. Daar valt de afdracht aan de landelijke kerk onder, naar rato van het aantal predikantsplaatsen.

De belangrijkste inkomsten zijn uw bijdragen. Uw financiële deelname is belangrijk! 

Indien U een (extra) bijdrage wilt doen voor Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

ZWO Moldavië

Actie(s):

Brabantse kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa.

Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is zo groot als België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. En er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Moldavië kent een lange geschiedenis van overheersing door verschillende machthebbers. “We hebben nooit geleerd om anders te denken dan nederig”, zegt een Moldaviër hierover. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. Dit alles maakt Moldavië het armste land van Europa. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: 50 euro per maand. Het belangrijkste exportproduct van Moldavië is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Een groot deel van de beroepsbevolking voelt zich gedwongen voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Ze laten hun kinderen en ouders alleen achter en proberen in Europa of Rusland aan een beter inkomen te komen. Kerken en christelijke organisaties zetten zich in voor de kinderen en de ouderen die door deze arbeidsmigratie alleen achterblijven en niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Projecten

Kerk in Actie steunt vier projecten in Moldavië. Die zijn vooral gericht op kinderen en ouderenzorg. Klik op onderstaande projecten voor meer informatie.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Algemene gift

Actie(s):

Indien U een algemene gift wilt geven aan onze gemeente, dan kan dat hier. Als U wilt kunt U zelf een specifiek doel invullen bij de opmerkingen. 

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem