Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

Er een poosje niets gepost in deze blog, maar dat wil niet zeggen dat er niets is gedaan. 

We kunnen hier een aantal zaken noemen waarmee het cvk bezig is geweest de afgelopen tijd. 

Met u zijn we heel blij dat we weer een kerkelijk werker jeugd hebben in de persoon van Henry Schutte. Als werkgever heef het College van Kerkrentmeesters met hem een arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd over het arbeidscontract. Ook worden de nodige verzekeringen geactiveerd, de ARBO gestart en het administratiekantoor ingelicht. In deze moderne tijd blijkt dat ook werkgevers- en belastingzaken digitaal gaan en dat betekent dat onze gemeente eHerkenning dient te hebben (een soort DigID voor bedrijven), met machtiging van het administratiekantoor. We zijn bezig dit aan te vragen, maar dat is een flinke bureaucratische rompslomp.

Ook als werkgever is het College van Kerkrentmeesters druk met de zoektocht naar de nieuwe koster(s). De benodigde documenten zijn gedownload van de ‘landelijke’ PKN-site en bestudeerd en er is een activiteitenlijst opgesteld met de kosters. Ook zijn we bezig met het nadenken over hoe het een en ander in te vullen mochten we geen koster vinden op de middellange termijn.

Van de ‘landelijke’ PKN gebruiken we het administratiesysteem, LRP, voor de ledenadministratie en voor Kerkbalans. Voor dat laatste worden er ook emails verzonden vanuit het LRP. Om dat beter te beveiligen moeten er allerlei settings worden aangepast in ons eigen internet-domein (DKIM en SPF voor wie het weten wil). Niet simpel.

Goed internetbeveiliging is wel belangrijk. Dat bleek toen de server van onze hosting service werd gehackt. Omdat dit een inbreuk is op de privacy, moest de Autoriteit Persoonsgegevens worden ingelicht. Fijn dat Marcel Smidt dat voor ons heeft gedaan.

Ik herinner me dat ds. Wim Lolkema in een preek eens verzuchtte dat de kerk steeds meer op een bedrijf gaat lijken. De kerkrentmeesters zuchten met hem mee.

13-04-2022 16:22
Solidariteitskas

In april ontvangt u weer een e-mail met het verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas (€10,- per belijdend lid). 

Nog niet zo lang geleden heeft u samen met de Gemeentebrief, een schrijven ontvangen van de kerkrentmeesters over de Solidariteitskas.

We zijn dankbaar dat we naar de kerk kunnen gaan en samen met andere vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Om dat mogelijk te maken, houden we onze kerkelijke gebouwen up-to-date. Voor extra hoge kosten kan een beroep gedaan worden op de Solidariteitskas. Zo heeft onze gemeente recentelijk een toezegging ontvangen voor een bijdrage in de kosten van onze nieuwe Beeld en Geluid installatie.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Landelijk wordt uitgegaan van € 5,- per lid per jaar; wij rekenen met € 10,- per lid, omdat niet iedereen kan of wil bijdragen.

Rond deze tijd krijgt eenieder van wie een email-adres bekend is een digitale betalingsuitnodiging. Daarin staat een link die u naar uw bank leidt.

Wilt u uw bijdrage liever zelf overmaken? Dat kunt u doen op rekeningnummer NL25 ABNA 0468 9262 40. t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. Solidariteitskas. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

17-02-2022 16:23
Beeld- en Geluid

We hebben in 2021 meer dan tienduizend euro bijeengebracht voor onze nieuwe beeld- en geluid-installatie!

We zijn met zijn allen al een poosje aan het sparen voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie. De inkomsten worden mooi weergegeven door de ‘thermometer’ voor in de kerk. Het geluidsgedeelte is inmiddels geplaatst en daar hebben we iedere zondag veel plezier van, zowel in de kerk als thuis.

Inmiddels is ook de jaarrekening 2021 opgesteld. Die zal in mei in een gemeentevergadering worden gepresenteerd. Daarin staat ook een hoofdstukje Beeld en geluid. Op 1-1-21 was de stand van het fonds beeld en geluid € 3317,- Daar is in 2021 door u allen en subsidiegevers maar liefst € 10.375,- aan toegevoegd. Hulde! Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Voor de geluidsinstallatie (en alvast wat voorwerk voor het beeld-gedeelte) is er in 2021 € 15.229,- aan het fonds onttrokken zodat de stand op 31-12-21 -€ 1537,- was. We hopen in 2022 vóór de zomer de inkomsten bijeen te hebben om ook het beeld-gedeelte te realiseren. De eerste giften en toezeggingen zijn al binnen!

Zullen we met zijn allen nog een tandje bijzetten om de thermometer weer een stukje te laten stijgen?

De Actie Kerkbalans 2022 is gestart! U krijgt binnenkort een e-mail met een link naar een webformulier om uw toezegging voor dit jaar te doen. Of er komt iemand bij u aan de deur met een papieren toezeggingsformuler. 

We zitten nu midden in de Actie Kerkbalans (15-29 januari). Dan vragen we u om een toezegging voor uw vaste vrijwillige bijdrage in 2022. Bij de meesten van u zal dat gaan via een e-mail. Daarin staat een link die u leidt naar een webformulier waarin u de toezegging kunt invullen. U geeft het bedrag aan en over welke maanden u dit verspreid gaat betalen. Ook geeft u de betaalwijze aan. Kiest u voor ‘SKG iDEAL’ dan krijgt u in de door u aangegeven maanden een e-mail met een link waarmee u kunt betalen. Als u dat niet wilt en zelf overmaakt (al dan niet met een automatische overschrijving) dan kiest u betaalwijze ‘Overig’. Als u zelf uw bijdrage overmaakt, helpt u ons enorm wanneer u uw ‘geregistreerd nummer’ vermeldt bij de opmerkingen. U vindt dit nummer in de email. Zij die een papieren toezeggingsformulier thuisbezorgd krijgen vinden het geregistreerd nummer op het etiket. Graag even overschrijven want het formulier wordt een week later ingevuld – en mèt etiket - weer opgehaald op het afgesproken tijdstip. Wilt u ervoor zorgen dat de envelop dan klaarligt?

Een flink aantal mensen betaalt via een automatische overschrijving. Die loopt gewoon door van het ene kalender jaar naar het andere. Voordat je het weet zijn er dan een aantal jaren voorbij waarin steeds hetzelfde bedrag is overgeschreven. Zou u in dat geval willen overwegen om uw bijdrage te verhogen?

We hopen op een goede opbrengst van deze actie. Misschien dat dan aan het eind van het jaar blijkt dat het mede door uw bijdrage wel meevalt met het tekort op de begroting.

We hebben € 6250,- subsidie ontvangen voor onze nieuwe beeld en geluid installatie!

Al eerder is hier gemeld dat we externe fondsen hebben aangeschreven met het verzoek onze nieuwe beeld en geluid installatie te subsidiëren. Wat dat betreft is er goed nieuws! Twee instanties hebben samen € 6250,- toegezegd! En van een aantal andere wachten we nog op respons. Dat ‘loopt dus goed’. Ook komen er nog regelmatig (soms flinke!) bedragen binnen van gemeenteleden. Daar zijn we heel blij mee! Dank u wel! Zo hopen we samen voldoende fondsen binnen te halen om ook het beeld-gedeelte te installeren, nog voor de zomer.

U kunt uw bijdrage altijd overmaken op bankrekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. Beeld en Geluid.

Iedere bijdrage is er een!

Archief weergeven.