Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

De digitale Collecte heeft de afgelopen maanden meer dan € 2000 opgebracht. Tevens heeft de digitale Actie voor de Solidariteitskas, meer dan € 1000 opgebracht. Tweemaal een mooi resultaat!

Het kernwoord van dit stukje is – niet voor de eerste keer – ‘digitaal’.

Allereerste de Digitale Collecte. Omdat we met zijn allen niet naar de kerk konden in deze tijden van corona, is er een oproep gedaan om digitaal een collecte-bijdrage te doen. Daarvan heeft U heel goed gebruikgemaakt. De opbrengst t/m mei is geteld. Daarbij is gekeken of er een bestemming bij stond vermeld en zo ja, dan is dat bedrag in die virtuele collectezak gestopt. Alle bijdragen zonder specifieke bestemming zijn evenredig verdeeld over de verschillende bestemmingen. De totale digitale collecteopbrengst (t/m mei) is € 2200,50. Daarvan gaat € 541,22 naar het Pastoraat; € 457,70 naar Kerkonderhoud; € 471,21 naar de Diaconie; € 50,- naar Vakantietas; € 439,37 naar ZWO en € 241, - naar ZWO-Moldavië. Een prachtig resultaat! Indien U de komende tijd, ondanks de versoepeling van de corona-maatregelen, toch niet naar de kerkdiensten komt, nodigen wij U van harte uit om uw collecte-bijdragen te blijven overmaken naar bankrekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom, o.v.v. ‘Collecte’ en eventueel de bestemming die U kiest. U kunt natuurlijk ook betalen via SKG-iDEAL (de link staat op de website) of via de app. Als U de app nog niet heeft, dan is het een goed idee om die op uw smartphone te installeren (“Kerkgeld” van SKG). Dan kunt U tijdens het collectemoment in de kerkdienst, meteen uw bijdrage doen met een paar klikken, zonder kleingeld en zonder bonnen.

Het tweede digitale onderwerp gaat over ons verzoek om uw bijdrage aan de Solidariteitskas.  Zoals elk jaar krijgt U een acceptgiro in de bus. Als het goed is, is dat reeds gebeurd wanneer U dit leest. Meer dan 500 gemeenteleden hebben ook een email gekregen om te betalen met SKG-iDEAL, heel simpel door te klikken op de link in de mail. De keuze is aan U. Omdat SKG-iDEAL de voorkeur heeft van de kerkrentmeesters, zijn wij bijzonder verheugd dat wij op deze manier reeds meer dan € 1000,- hebben mogen ontvangen voor de Solidariteitskas. Bijzonder bedankt! Natuurlijk zijn wij ook altijd heel blij met uw bijdrage als U die zelf overmaakt, al dan niet met de acceptgiro. Landelijk wordt verwacht dat we € 5 per lid afdragen. Om te compenseren voor hen die niet kunnen of willen betalen, vragen wij € 10. Warm aanbevolen!

29-05-2020 12:33
Weer naar de kerk!

Vanaf 1 juni mogen we weer met 30 naar de kerkdiensten en vanaf 1 juli met 80. Dat is goed nieuws! De kerkenraad heeft een Gebruiksplan goedgekeurd, en een samenvatting daarvan vindt U hieronder. 

De overheid heeft besloten de coronamaatregelen per 1 juni te versoepelen, en per 1 juli nog verder. Dit betekent voor ons als gemeente dat we per 1 juni gelukkig weer kerkdiensten mogen houden met 30 kerkgangers en per 1 juli met 80. De richtlijn staat 100 kerkgangers toe, maar met 1,5 m afstand is de capaciteit van de kerkruimte niet groter dan 80.

Het is verplicht dat kerkgangers zich van tevoren aanmelden. Dat kan bij de koster, Ans de Later, op telefoonnummer 0630194696, in de week voor de kerkdienst van ‘s maandags 10 uur tot vrijdags 17 uur. Als het maximum is bereikt, worden bellers – indien gewenst – bovenaan de lijst van de week erna geplaatst. Bij het telefoongesprek wordt U gevraagd de volgende vragen beantwoorden:

  • Heeft U recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak-reukverlies, koorts?
  • Bent U de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona?

Indien een van deze vragen (of beide) met ja wordt beantwoord, mag U niet worden geregistreerd. Deze vragen zullen opnieuwgesteld worden bij betreding van de kerk voor de kerkdienst.

U wordt op het hart gedrukt zondags tijdig te verschijnen, gezien het feit dat U door de toelatingsprocedure zult moeten wachten voor U de kerk in kunt. Vóór de kerk wacht U in een rij, op anderhalve meter afstand. Bij verwachte neerslag, wordt aangeraden een paraplu mee te nemen.

U betreedt een voor een het halletje (huisgenoten tegelijk) en wordt daar - na uw handen te hebben gedesinfecteerd - gecheckt op registratie en op uw actuele gezondheidssituatie. Als dat allebei in orde wordt bevonden, wordt U naar uw plaats in de kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken worden niet gebruikt. De garderobe ook niet, evenmin als de toiletten, tenzij het niet anders kan. In de kerk geldt een strikt eenrichtingsverkeer: ingang Bolwerk, uitgang Thomas de Rouckstraat. Heen door de kerkzaal, terug door de gang.

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve meter afstand aangehouden (behalve voor huisgenoten). De plekken worden gemarkeerd door liturgieën.

Tijdens de kerkdienst is er geen gemeentezang, gaan er geen collectezakken rond en is er geen koffiedrinken achteraf.

Bovenstaande is een sterk verkorte samenvatting van het verplichte Gebruiksplan, dat is goedgekeurd door de kerkenraad. Het hele document zal worden gepubliceerd op de website.

Bij dit alles houden we ons strikt aan de regels die de rijksoverheid stelt. Die kunnen veranderen en dan passen we ons aan. Dat doen we óók, als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zich goed te informeren over de overheidsregels en adviezen.

Al met al blijven we zitten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant blijdschap dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen. Aan de andere kant voelt het vreemd dat dat gepaard moet gaan met zoveel restricties. Laten we er samen het beste van maken, met de grootst mogelijke zorg voor de gezondheid van onszelf en onze naasten.

 

Dit jaar gaan we voor het eerste de mogelijkheid bieden om uw bijdrage aan de Solidariteitskas ook digitaal via SKG-iDEAL te doen. Over digitaal gesproken: de digitale collectezak heeft al bijna € 1200 opgeleverd!

Solidariteitskas. Ieder jaar wordt er in mei een beroep gedaan op onze gemeente om een bijdrage te leveren aan “De Solidariteitskas” van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Met dit fonds worden eenmalige projecten gesteund van PKN-gemeenten. Zo heeft onze gemeente vorig jaar van dit fonds een flinke subsidie ontvangen voor professionele begeleiding bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan. Landelijk wordt uitgegaan van € 5,- per lid per jaar; wij vragen € 10,- per lid, omdat niet ieder lid kan of wil bijdragen.

U bent gewend om voor uw bijdrage aan de Solidartiteitskas in mei een acceptgiro te ontvangen. Het is de bedoeling dat U die ook dit jaar in de bus krijgt. We willen echter graag overstappen op digitaal betalen. Daarom krijgt eenieder van wie een email-adres bekend is, ook een digitale betalingsuitnodiging. U kunt dan zelf kiezen hoe U betaalt. Kiest U voor digitaal betalen per SKG-iDEAL, dan zult U vanaf volgend jaar (2021) geen acceptgiro meer ontvangen. SKG-iDEAL heeft onze voorkeur omdat dan geen acceptgiro’s hoeven te worden rondgebracht (nu meer dan 800 adressen) en de administratie geautomatiseerd verloopt. Dus warm aanbevolen! Natuurlijk zijn wij blij met iedere gift, welk bedrag dan ook, overgemaakt met welke betaalwijze dan ook!

Digitale collectezak. Over digitaal betalen gesproken: omdat we vanwege corona niet meer naar de kerk gaan, kunnen we ook niet meer met de collectezakken rondgaan. Maar als U toch iets ‘in de collectezak’ wilt doen, kunt U uw gift overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook doen via deze webshop en via de app.

Inmiddels is er in de periode dat we niet met zijn allen naar de kerk konden, met de digitale collectezak al bijna 1000 euro opgehaald! Daarnaast is ook nog eens € 226,- binnengekomen via de webshop voor de Moldavië-actie van de ZWO!  We vermoeden dat veel mensen wat extra’s ‘in de zak’ doen. Heel bijzonder! Allemaal heel hartelijk dank daarvoor! Giften met een nadrukkelijk aangegeven bestemming, dragen we natuurlijk daaraan over. Bijdragen waarvoor geen bestemming is aangegeven zullen op een eerlijke wijze worden verdeeld tussen de verschillende doelen, zoals pastoraat, diaconie, ZWO, gebouwen.

02-04-2020 16:32
In tijden van corona...

Om overbelasting van de internetdiensten te voorkomen, beginnen de uitzendingen van onze kerkdiensten vanaf 19 april om 11:00 uur. Videoregistraties van onze kerkdiensten zijn te zien op YouTube. Er zijn alternativen voor het rondgaan met de collectezak. 

Ander tijdstip kerkdiensten tijdens corona-maatregelen

Een van de consequenties van de corona-maatregelen is, dat we zondags niet meer met zijn allen naar de kerk kunnen. Dat geldt voor heel Nederland. Dit heeft tot gevolg dat veel meer mensen dan normaal hun kerkdienst beluisteren via internet. De service die wij gebruiken voor de internetuitzending van onze kerkdiensten, www.kerkomroep.nl, kan deze enorme vraag niet aan. Sommigen van U zullen wel gemerkt hebben, dat de eerste 15-20 minuten van de dienst al een paar keer ontbraken, zowel tijdens de live uitzending, als bij het beluisteren achteraf. Om de drukte wat te spreiden heeft Kerkomroep nu gemeenten gevraagd om niet allemaal de kerkdiensten op zondagochtend om 10:00 uur te laten beginnen. Wij willen daaraan gehoorgeven en derhalve zullen vanaf 19 april onze kerkdiensten aanvangen om 11:00 uur, totdat we weer zelf naar de kerk mogen.

Kerkdiensten op video

Zo af en toe zal de kerkdienst ook live te zien zijn via Facebook. Dit wordt aangekondigd op onze website ( https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl ). Tevens zullen we proberen van zoveel mogelijk kerkdiensten achteraf op YouTube een videoregistratie te plaatsen. U kunt de dienst dan bekijken en beluisteren wanneer het U schikt. Houdt U de kolom “Toegevoegd / Laatst gewijzigd” op onze website in de gaten. Op eerste paasdag wordt onze kerkdienst zelfs live uitgezonden door ZuidwestTV ( https://www.zuidwesttv.nl ).

Collecte maar dan anders

Momenteel kunt U niet tijdens een kerkdienst iets ‘in de collectezak doen’. Maar als alternatief kunt U wel kiezen uit de volgende mogelijkheden. U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. ‘Collecte’. U kunt ook naar de webshop gaan ( https://site.skgcollect.nl/328/pagina/3984/giften.html ) en daar iets ‘in de collecte’ doen, of iets overmaken voor ‘Brabant voor Moldavië (van de ZWO). U kunt ook kiezen voor een Algemene gift.  Al deze bijdragen kunt U ook via de Kerkgeld app doen. Voor elk wat wils.

De kerkrentmeesters wensen U allemaal het allerbeste toe in deze ‘tijden van corona’.

Een bloemlezing van besluiten en acties uit de maartvergadering van de kerkrentmeesters

Om aan te geven dat wij als kerkrentmeesters ons dezer dagen niet alleen maar bezighouden met Kerkbalans, volgt hier een kleine bloemlezing van wat er is besproken in de maartvergadering van het College van Kerkrentmeesters. Het college gaat akkoord met de verlenging van het emeritaat van ds. Vermeulen voor 50% zolang er geen nieuwe predikant is, met een maximum van 6 maand. De kerkrentmeesters steunen het idee om de kerk op dinsdag open te stellen voor de stadsgidsen. Er is een takenverdeling en tijdsplanning afgesproken voor ons jaarplan. De kerkrentmeesters vragen de kerkenraad snel een aanvang te maken met de aanstelling van een kerkelijk werker voor de jeugd. De kosters krijgen toestemming om voor alle drie dezelfde kledij aan te schaffen voor begrafenisdiensten. Er zullen brandveiligheidsposters worden opgehangen in de Ontmoetingskerk en in het kerkelijk centrum Williamstraat. Ons energieverbruik in 2019 zag er goed uit. Het college gaat akkoord met een aangepaste overeenkomst met de Lievevrouweparochie over het gebruik van de St. Gertrudis stadskerk. Er is een noodreparatie verricht aan de verwarming in de kosterswoning. Ook zal daar een deel van de dubbele beglazing worden vernieuwd.  We geven een gift van € 100 aan de jubilerende Vereniging van kerkrentmeesters, die daarmee een Steunpunt Kerkbeheer Migranten in Nederland willen gaan opzetten. U ziet: een divers lijstje van acties en besluiten!

Archief weergeven.