Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

29-04-2021 15:08
Rustiger vaarwater...

Na een jaar met veel extra en vaak ook zware onderwerpen, zijn we als kerkrentmeesters in wat rustiger vaarwater terechtgekomen. We kunnen gelukkig wat korter vergaderen...

Na een jaar met een flink aantal extra onderwerpen van vaak behoorlijke omvang en importantie (zoals AVG, emeritaat predikant, nieuwe predikant, nieuwe jeugdwerker, corona gebruiksplan, nieuwe geluidsinstallatie, vernieuwing beleidsplan) hebben we als kerkrentmeesters nu al twee ‘gewone’ vergaderingen gehad (zij het via Zoom), die gelukkig ook aanmerkelijk korter waren dan veelal in 2020.

Misschien is het wel eens goed om een aantal van die ‘routine-onderwerpen’ te noemen, zoals ze in onze april-vergadering zijn besproken.

 • Er wordt gewerkt aan een nieuw Veiligheidsprotocol
 • Er wordt gewerkt aan het afsluiten van een verzuim-verzekering
 • Er wordt gekeken of de krassen op de liturgische tafel (die nogal in het ook springen bij de video-uitzendingen) kunnen worden weggewerkt
 • De jaarrekening 2020 is goedgekeurd en zal in de mei-vergadering van de kerkenraad worden besproken
 • Er is een bordje opgehangen in de vestibule dat kerkgangers meldt dat er wordt gefilmd tijdens de kerkdienst
 • Het predikantenbord in de Verenigingszaal wordt geactualiseerd
 • De aanbevelingen van de Monumentenwacht worden nagelopen
 • Subsidie wordt aangevraagd voor het onderhoud van de Ontmoetingskerk
 • Er is besproken of en zo ja welke huurverhogingen worden doorgevoerd
 • We zien dat ons gasverbruik flink is toegenomen vanwege het uitgebreid ventileren van de kerk, vanwege corona
 • Er is gesproken over het tijdpad voor het tweede deel van de installatie van de nieuwe techniek voor beeld en geluid
 • Er worden afspraken gemaakt met de predikanten over het actueel houden van onze ledenadministratie
 • Zeer belangrijk: er is uitgebreid gesproken over de meerjarenraming (tot 2028) van onze financiën, waarbij verschillende scenario’s onder de loep zijn genomen; een verhaal tussen hoop en vrees…

U ziet: zelfs op een ‘gewone’ vergadering van de kerkrentmeesters, is er nog heel wat te bespreken.

11-03-2021 12:32
Update Kerkbalans

Er is voor ruim zeventig duizend euro toegezegd en we hebben al ruim veertig duizend euro ontvangen voor Kerkbalans 2021!

Een korte update betreffende Kerkbalans 2021. Alle toezeggingen zijn verwerkt in onze administratie. Bij de digitale toezeggingen ging dat vanzelf, de papieren toezeggingen kostten wat extra tijd, want dat moest ‘met de hand’.

De stand is nu dat er voor iets meer dan € 70.000,- is toegezegd. Dat is wel minder dan in voorgaande jaren. Mogelijk kan dit verklaard worden door het feit dat dit jaar meer dan driehonderd adressen voor het eerst per email zijn benaderd met het verzoek digitaal toe te zeggen. Dat is allemaal nog even wennen. Het vermoeden is dat dit jaar meer mensen hun bijdrage zelf hebben overgemaakt, zonder toezegging.

Het goede nieuws is dat het totaal van de bijdragen tot op dit moment ruim € 40.000,- is. Daarmee liggen we mooi op koers. Veel dank daarvoor!

Wilt U alsnog een toezegging doen, dan kan dat via dit email-adres: kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

Wilt U een (extra) bijdrage overmaken dan kan dat in de Appostel app of U scant de QR-code hieronder, met de algemene QR-scanner van uw smartphone (niet die in de bank-app). Natuurlijk kunt U ook zelf een bijdrage overmaken naar IBAN NL29 INGB 0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom, o.v.v. Kerkbalans 2021.

 

Binnenkort betrekt onze nieuwe predikante ds. Ellen van Sluijs de pastorie naast de kerk. Dank aan alle vrijwilligers die de woning en de tuin hebben opgeknapt. Ook veel dank aan het gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken voor het live streamen van de kerkdiensten!

Het duurt nog maar even of ds. Ellen van Sluijs betrekt met haar man de pastorie aan het Bolwerk. Dat is wel een beetje een mijlpaal, want het is meer dan tien jaar geleden dat de pastorie werd bewoond door een predikant.

Hoewel de huurders van de woning dat de afgelopen jaren hebben gedaan ‘als een goed huisvader’, zoals dat in huurcontractentaal heet, moest er toch wel het een en ander aan het huis en de tuin gebeuren. De kerkrentmeesters Rob Franssen, Bram Otto en Jaap van Dam hebben zich hier, samen met een aantal andere vrijwilligers uit de gemeente, met heel wat uurtjes voor ingezet. Allemaal bijzonder bedankt! We wensen Ellen en haar gezin een heel fijne tijd toe op ‘BWZ136’!

Een ander welgemeend dankwoord is op zijn plaats voor een gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken, voor het live streamen van de kerkdiensten! Een heel bijzonder gebaar waar we als kerkrentmeesters buitengewoon blij mee zijn, en waar we als hele gemeente van kunnen genieten. Heel veel dank!

28-01-2021 10:24
Kerkbalans 2020 en 2021

Kerkbalans heeft in 2020 net zoveel opgebracht als in 2019: ruim € 101.000,-! Veel dank! Voor 2021 is al ruim € 41.000,- toegezegd. Niets ontvangen? Check uw Spam-folder!

Wanneer U dit leest, is de Actie Kerkbalans 2021 voorbij. Bij velen van U is een brief bezorgd en vervolgens het ingevulde strookje weer opgehaald. De meesten van U hebben een e-mail ontvangen met een link naar een webformulier om uw toezeggingen in te vullen. Het totale toegezegde bedrag op de strookjes is op dit moment nog niet bekend. Digitaal is momenteel al meer dan € 41.000,- toegezegd. Heel hartelijk dank! Er zijn echter ook heel veel digitale toezeggingsverzoeken nog niet beantwoord. Mocht U geen brief en ook geen e-mail ontvangen hebben, kijkt U dan eens in uw Spam-box (‘ongewenste e-mail’). Misschien is ons bericht per ongeluk daarin beland? Op sommige computers komt het voor dat de link niet werkt. U kunt dan de link uit de email kopiëren en plakken in de adresbalk van uw internet-browser. Met een druk op ‘enter’ komt U dan in het webformulier. Het is misschien even wennen, maar eigenlijk heel eenvoudig.

Dan nog heel goed nieuws over Kerkbalans van vorig jaar. U heeft met z’n allen meer dan € 101.000,- aan VVB bijeengebracht! Een fantastisch resultaat, want precies evenveel als in 2019! En dat terwijl al jaren de VVB ieder jaar afneemt. De kerkrentmeesters zijn U bijzonder dankbaar!

22-01-2021 16:31
Nieuwe App: Appostel!

De Kerkgeld app is vervangen door Appostel. Voor simpel beheer van al uw kerkelijke geldzaken: collectebonnen, digitale collecte, toezeggingen, bijdragen en giften.

In het verleden is er op deze plek al eens iets geschreven over de Kerkgeld app. Dit was in feite de smartphone-toegang tot de webshop van de kerk, uitgegeven door SKG-Collect. Deze app is nu vervangen door een nieuwe, met de naam Appostel (ja, met twee p’s).

Appostel is een doorontwikkeling van de Kerkgeld app. Bestaande gebruikers worden verzocht de app opnieuw te downloaden (in de Apple Appstore of in Google Play) en kunnen daarna gebruikmaken van alle vertrouwde functionaliteiten, maar dan met een nieuwe uitstraling en een verbeterde gebruikersomgeving. Met Appostel kunt U op één overzichtelijke plek uw kerkelijke geldzaken beheren.

Appostel bundelt alle data en persoonlijke gegevens in een besloten en beschermde omgeving, alleen inzichtelijk voor de leden van uw kerkelijke gemeente. De app voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving omtrent privacygevoelige informatie (AVG).

Appostel maakt het voor iedereen makkelijk om collectebonnen aan te schaffen, giften te schenken, gebruik te maken van de digitale collecte en deel te nemen aan uiteenlopende acties (bijvoorbeeld voor Moldavië). Als aanvulling op de traditionele methodes spreekt door zijn eenvoud Appostel alle generaties aan, waardoor een zo groot mogelijke groep mensen betrokken kan zijn bij de kerk.

Wilt u meer weten over App? Bezoek dan onze www.appostel.nl . Warm aanbevolen in deze tijd waarin we de kerkdiensten op afstand meevieren en digitaal collecteren. Met deze app is uw bijdrage aan de collecte in een paar klikken geregeld!

Archief weergeven.