Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

Binnenkort betrekt onze nieuwe predikante ds. Ellen van Sluijs de pastorie naast de kerk. Dank aan alle vrijwilligers die de woning en de tuin hebben opgeknapt. Ook veel dank aan het gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken voor het live streamen van de kerkdiensten!

Het duurt nog maar even of ds. Ellen van Sluijs betrekt met haar man de pastorie aan het Bolwerk. Dat is wel een beetje een mijlpaal, want het is meer dan tien jaar geleden dat de pastorie werd bewoond door een predikant.

Hoewel de huurders van de woning dat de afgelopen jaren hebben gedaan ‘als een goed huisvader’, zoals dat in huurcontractentaal heet, moest er toch wel het een en ander aan het huis en de tuin gebeuren. De kerkrentmeesters Rob Franssen, Bram Otto en Jaap van Dam hebben zich hier, samen met een aantal andere vrijwilligers uit de gemeente, met heel wat uurtjes voor ingezet. Allemaal bijzonder bedankt! We wensen Ellen en haar gezin een heel fijne tijd toe op ‘BWZ136’!

Een ander welgemeend dankwoord is op zijn plaats voor een gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken, voor het live streamen van de kerkdiensten! Een heel bijzonder gebaar waar we als kerkrentmeesters buitengewoon blij mee zijn, en waar we als hele gemeente van kunnen genieten. Heel veel dank!

28-01-2021 10:24
Kerkbalans 2020 en 2021

Kerkbalans heeft in 2020 net zoveel opgebracht als in 2019: ruim € 101.000,-! Veel dank! Voor 2021 is al ruim € 41.000,- toegezegd. Niets ontvangen? Check uw Spam-folder!

Wanneer U dit leest, is de Actie Kerkbalans 2021 voorbij. Bij velen van U is een brief bezorgd en vervolgens het ingevulde strookje weer opgehaald. De meesten van U hebben een e-mail ontvangen met een link naar een webformulier om uw toezeggingen in te vullen. Het totale toegezegde bedrag op de strookjes is op dit moment nog niet bekend. Digitaal is momenteel al meer dan € 41.000,- toegezegd. Heel hartelijk dank! Er zijn echter ook heel veel digitale toezeggingsverzoeken nog niet beantwoord. Mocht U geen brief en ook geen e-mail ontvangen hebben, kijkt U dan eens in uw Spam-box (‘ongewenste e-mail’). Misschien is ons bericht per ongeluk daarin beland? Op sommige computers komt het voor dat de link niet werkt. U kunt dan de link uit de email kopiëren en plakken in de adresbalk van uw internet-browser. Met een druk op ‘enter’ komt U dan in het webformulier. Het is misschien even wennen, maar eigenlijk heel eenvoudig.

Dan nog heel goed nieuws over Kerkbalans van vorig jaar. U heeft met z’n allen meer dan € 101.000,- aan VVB bijeengebracht! Een fantastisch resultaat, want precies evenveel als in 2019! En dat terwijl al jaren de VVB ieder jaar afneemt. De kerkrentmeesters zijn U bijzonder dankbaar!

22-01-2021 16:31
Nieuwe App: Appostel!

De Kerkgeld app is vervangen door Appostel. Voor simpel beheer van al uw kerkelijke geldzaken: collectebonnen, digitale collecte, toezeggingen, bijdragen en giften.

In het verleden is er op deze plek al eens iets geschreven over de Kerkgeld app. Dit was in feite de smartphone-toegang tot de webshop van de kerk, uitgegeven door SKG-Collect. Deze app is nu vervangen door een nieuwe, met de naam Appostel (ja, met twee p’s).

Appostel is een doorontwikkeling van de Kerkgeld app. Bestaande gebruikers worden verzocht de app opnieuw te downloaden (in de Apple Appstore of in Google Play) en kunnen daarna gebruikmaken van alle vertrouwde functionaliteiten, maar dan met een nieuwe uitstraling en een verbeterde gebruikersomgeving. Met Appostel kunt U op één overzichtelijke plek uw kerkelijke geldzaken beheren.

Appostel bundelt alle data en persoonlijke gegevens in een besloten en beschermde omgeving, alleen inzichtelijk voor de leden van uw kerkelijke gemeente. De app voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving omtrent privacygevoelige informatie (AVG).

Appostel maakt het voor iedereen makkelijk om collectebonnen aan te schaffen, giften te schenken, gebruik te maken van de digitale collecte en deel te nemen aan uiteenlopende acties (bijvoorbeeld voor Moldavië). Als aanvulling op de traditionele methodes spreekt door zijn eenvoud Appostel alle generaties aan, waardoor een zo groot mogelijke groep mensen betrokken kan zijn bij de kerk.

Wilt u meer weten over App? Bezoek dan onze www.appostel.nl . Warm aanbevolen in deze tijd waarin we de kerkdiensten op afstand meevieren en digitaal collecteren. Met deze app is uw bijdrage aan de collecte in een paar klikken geregeld!

07-01-2021 15:01
Kerkbalans 2021 komt eraan!

Dit jaar zullen zo'n 500 gezinnen per e-mail worden gevraagd hun toezegging voor Kerkbalans digitaal te doen. Bij ongeveer 200 gezinnen wordt een brief thuisbezorgd en weer opgehaald. 

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten.

We hebben uw inzet en bijdrage daarbij hard nodig. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk.

U zult begrijpen dat de Actie dit jaar door het corona-virus wat anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om contact te houden met de gemeenteleden.

Tussen 16 en 30 januari ontvangen de meesten van u (meer dan 500 adressen) een e-mail met het verzoek om bij te dragen. U kunt uw toezegging dan invullen in een webformulier. Bij zo’n 200 adressen worden brieven thuisgebracht en de antwoordstrookjes een week later weer opgehaald – corona-proof. We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

10-12-2020 16:56
Op naar 2021!

Als kerkrentmeesters kijken we vooruit! Het arbeidscontract met de nieuwe jeugdwerker is getekend. Zij komt 1 januari 2021 in dienst. De pastorie wordt in gereedheid gebracht voor de nieuwe dominee. Die start begin maart. En bij veel activiteiten is Bram Otto betrokken, die al 20 jaar kerkrentmeester is!

We zitten in de laatste maand van het jaar. Als kerkrentmeesters zijn we al volop bezig met het nieuwe jaar. Net als iedereen hopen we dat het meer een ‘gewoon’ jaar mag zijn, waarin we weer normaal met elkaar in de kerkenraadskamer kunnen vergaderen, in plaats van via een beeldscherm.

Hoe het ook zal gaan, we mogen ons verheugen op een goede nieuwe start in de eerste maanden van het nieuwe jaar, met twee nieuwe professionals. Als kerkrentmeesters zijn we daar nauw bij betrokken. We hebben flink wat werk verzet bij het opstellen van het arbeidscontract met de nieuwe kerkelijk medewerker voor jeugd en jongeren, Paulien Honkoop. Vandaag is het contract getekend! Een klein feestje waard, want we boffen maar dat zo’n ervaren jeugdwerker voor vijf jaar in onze gemeente werkzaam zal zijn. En we boffen maar met Het Protestants Weeshuis, dat dat voor ons wil betalen!

Begin maart zal ook onze nieuwe dominee, Ellen van Sluijs, starten. We zijn nu al druk met het in gereedheid brengen van de pastorie. Bij de intrek door nieuwe bewoners zijn er altijd wat aanpassingen nodig en die hopen we voor het eind van het jaar gereed te hebben.

Bij dit laatste is onze Bram Otto nauw betrokken. Hij mocht recent zijn twintigjarig jubileum als kerkrentmeester vieren! We hebben hem en zijn vrouw een bloemetje gegeven, maar eigenlijk is dat te nietig voor alles wat Bram doet. Een deel daarvan is deze tijd heel goed zichtbaar: de rode belichting van het kerkgebouw om aandacht te vragen voor godsdienstvrijheid: Bram. De nieuwe kerstverlichting aan de gevel: Bram. De grote kerstboom in de kerkruimte: Bram. Dus als U Bram eens tegenkomt: geef hem een corona-veilige virtuele schouderklop!

Archief weergeven.