Blog van de kerkrentmeesters

Blogberichten

21-07-2019 10:05
Nieuwe penningmeesters!

We hebben opvolgers gevonden voor onze vertrekkende penningmeesters! Mieke en Jo Koster zijn bereid om deze belangrijke taak binnen het College van Kerkrentmeesters op zich te nemen.

Meerdere keren heb ik op deze plaats laten weten dat na meer dan 10 jaar zeer trouwe dienst Willemien en Bram Steenks gaan stoppen met hun werk als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. We zijn hen zeer dankbaar voor de vele uren die ze in deze taak hebben gestopt.

Het werk van de penningmeester(s) bestaat voornamelijk uit het bijhouden van de bankrekeningen en het doen van betalingen. Het is dus nadrukkelijk geen boekhouder werk. Die rol wordt al heel lang en trouw uitstekend vervuld door Kees Bijl.

Welnu – het is met zeer veel plezier dat ik U kan melden dat we onze nieuwe penningmeesters hebben gevonden! Mieke en Jo Koster hebben zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Formeel zal dit zijn vanaf 1 september, maar Willemien en Bram hebben beloofd om op de achtergrond paraat te staan in geval van vragen. Vanzelfsprekend zijn wij als College van Kerkrentmeesters heel blij en dankbaar dat ‘De Kosters’ zich bij ons team zullen voegen. Trouwe, meelevende kerkleden die heel goed weten hoe onze gemeente reilt en zeilt. Dus: hartelijk welkom Mieke en Jo!

En als U ze tegenkomt – bij de koffie na de kerkdienst ofzo – geef ze maar een schouderklopje. Want in deze tijd van krapte in de ‘vrijwilligersmarkt’ is hun toezegging heel bijzonder!

“Het beheer over geld en goederen is even geestelijk als pastoraat en eredienst en raakt aan de kern van kerk-zijn” (ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025).

In de landelijke PKN-nieuwsbrief (per e-mail) van 13 mei jl. werd verwezen naar een artikel getiteld ‘De cijfertjes’: een geestelijke zaak?[https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/de-cijfertjes-een-geestelijke-zaak/].

Het verhaal begint met een prikkelende uitspraak van ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025: “Het beheer over geld en goederen is even geestelijk als pastoraat en eredienst en raakt aan de kern van kerk-zijn”. Men kan het hiermee eens zijn of niet, maar het artikel was toch wel dermate interessant dat het de moeite loont om er hier een aantal punten uit te halen.

In het kader van Kerk 2025, het programma voor de toekomst van de PKN, raakt beheer aan de kern van kerk-zijn. Daarmee is beheer de verantwoordelijkheid van de hele kerkenraad. In deze tijd worden aan beheer de nodige eisen gesteld. Het beheer van de kerkelijke gebouwen moet maatschappelijk verantwoord zijn. Er moet voldaan worden aan regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Daarom voorziet de kerkorde in een vorm van specialisatie: de kerkenraad vertrouwt de verzorging van de beheerszaken van de gemeente toe aan een college van kerkrentmeesters.  Binnen de beleidskaders van de kerkenraad heeft het college van kerkrentmeesters een eigen mandaat in beheerszaken. Minimaal twee leden van het college moeten als ouderling-kerkrentmeester deel uitmaken van de kerkenraad en zijn daarmee het communicatiekanaal tussen kerkenraad en kerkrentmeesters. Deze laatsten hebben de opdracht om het proces van kerk-zijn te faciliteren. Zij draaien de beschikbare euro’s wel twee keer om. Het is tenslotte geld voor de dienst aan de Heer. Op hun handelen wordt toegezien door de het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Het is goed mogelijk dat de kerkrentmeesters, op weg naar de toekomst, meer en meer te maken zullen krijgen met schaarste: tekort aan geld, maar ook tekort aan deskundige kerkrentmeesters. Om problemen te voorkomen wordt een vooruitziende blik verwacht van de plaatselijke colleges door zich af te vragen: wat kunnen we samen met andere gemeenten doen?

Met dat laatste zijn de predikanten, kerkenraden en kerkrentmeesters van de Brabantse Wal al druk bezig!

Het leek me goed deze kijk op kerkelijk beheer (waarvan hele passages hier letterlijk zijn overgenomen) met u te delen.

08-05-2019 12:13
Penningmester gezocht!

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een nieuwe penningmeester!

Al eerder hebben we gemeld dat na meer dan 10 jaar zeer trouwe dienst (zelfs tijdens een langdurig verblijf in het buitenland) onze penningmeesters hebben besloten om te stoppen met hun werk binnen het College van Kerkrentmeesters. We zijn hen zeer erkentelijk voor de vele uren die ze in deze taak hebben gestopt (en nog steeds stoppen – ze zijn nog niet weg).

Een College van Kerkrentmeesters zonder penningmeester, dat kan natuurlijk niet. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een vervanger. Het werk bestaat voornamelijk uit het bijhouden van de bankrekeningen en het doen van betalingen, dus nadrukkelijk geen boekhouder werk. Die rol wordt apart vervuld.

Bent U lid van onze gemeente en mocht U zelf wel geïnteresseerd zijn om met deze taak deel uit te maken van ons geweldige team van kerkrentmeesters (of U kent een ander gemeentelid dat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen) neemt U dan gerust contact met ons op (kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl).

Denkt U er eens over na! Onze gemeente zou zeer geholpen zijn met een nieuwe penningmeester!

24-04-2019 12:08
Update Kerkbalans

Van de 80.000€ die is toegezegd voor Kerkbalans is ongeveer de helft binnen.

Twee maanden geleden konden we melden hoeveel er is toegezegd aan vrijwillige bijdragen voor 2019. Dat was zo’n 80.000 euro. Daar zijn we heel blij mee. In de begroting voor dit jaar zijn we echter uitgegaan van 100.000 euro, dus daar zit nog een flink gat….

De toezeggingenzijn van belang voor onze planning, maar minstens zo belangrijk is hoeveel er daadwerkelijk wordt overgemaaktop onze bankrekening. Op dit moment hebben we ongeveer de helft van de toezeggingen binnen, dus zo’n 40.000 euro. Al een heel mooi bedrag – veel dank daarvoor! - en aardig in lijn met wat we vorig jaar rond deze tijd hadden ontvangen.

Dit jaar kon voor het eerste digitaal worden toegezegd en kan voor het eerst per iDEAL worden betaald. Dit is natuurlijk nog even wennen, voor U en voor ons. We hebben veel suggesties en opmerkingen gekregen en gaan die zeker gebruiken. Dank voor uw meedenken! Zowel de digitale toezegging als de betaling per iDEAL heeft duidelijk de voorkeurvan de kerkrentmeesters omdat op die manier de administratie automatischverloopt. De papieren strookjes en de betalingen-anders-dan-met-iDEAL moeten handmatig in ons administratiesysteem worden verwerkt. Dat zijn bijzonder tijdrovende klusjes en met de terugloop in vrijwilligerstijd zouden we die graag verminderen. Maar: we zijn natuurlijk ook heel blij met uw handmatige automatische overschrijvingen! Als dat uw voorkeur heeft, gaat U daar dan gerust mee door! En mocht U toch liever een acceptgirokaart van ons ontvangen, dan zorgen we daar natuurlijk ook voor.

Mocht deze blog voor U aanleiding zijn om een Kerkbalans-betaling aan de kerk te doen, dan kan dat op rekening NL29INGB0006921612 t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoomof via de webshop: https://site.skgcollect.nl/328/pagina/3984/algemene-gift.html

Vermeld U alstublieft in beide gevallen: ‘Kerkbalans’. Hartelijk dank!

20-03-2019 12:36
Heeft U de Kerkgeld App al?

Onze gemeente heeft een eigen Kerkgeld app. De app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van uw financiële kerkzaken.

In de Kerkgeld app kunt u op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld giften doen óf collectebonnen bestellen. Ook leest u in de app nieuwsberichten van de gemeente.

De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en bent u klaar om ‘m te gebruiken.

Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app of vraag een exemplaar aan bij de kerkrentmeesters.

Archief weergeven.