Solidariteitskas

In april ontvangt u weer een e-mail met het verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas (€10,- per belijdend lid). 

Nog niet zo lang geleden heeft u samen met de Gemeentebrief, een schrijven ontvangen van de kerkrentmeesters over de Solidariteitskas.

We zijn dankbaar dat we naar de kerk kunnen gaan en samen met andere vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren. Om dat mogelijk te maken, houden we onze kerkelijke gebouwen up-to-date. Voor extra hoge kosten kan een beroep gedaan worden op de Solidariteitskas. Zo heeft onze gemeente recentelijk een toezegging ontvangen voor een bijdrage in de kosten van onze nieuwe Beeld en Geluid installatie.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Landelijk wordt uitgegaan van € 5,- per lid per jaar; wij rekenen met € 10,- per lid, omdat niet iedereen kan of wil bijdragen.

Rond deze tijd krijgt eenieder van wie een email-adres bekend is een digitale betalingsuitnodiging. Daarin staat een link die u naar uw bank leidt.

Wilt u uw bijdrage liever zelf overmaken? Dat kunt u doen op rekeningnummer NL25 ABNA 0468 9262 40. t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom o.v.v. Solidariteitskas. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

13-04-2022 16:22 door R.

Reacties

Reactie plaatsen