rssFeed

Blogarchief

Er een poosje niets gepost in deze blog, maar dat wil niet zeggen dat er niets is gedaan. 

13-04-2022 16:22
Solidariteitskas

In april ontvangt u weer een e-mail met het verzoek bij te dragen aan de Solidariteitskas (€10,- per belijdend lid). 

17-02-2022 16:23
Beeld- en Geluid

We hebben in 2021 meer dan tienduizend euro bijeengebracht voor onze nieuwe beeld- en geluid-installatie!

De Actie Kerkbalans 2022 is gestart! U krijgt binnenkort een e-mail met een link naar een webformulier om uw toezegging voor dit jaar te doen. Of er komt iemand bij u aan de deur met een papieren toezeggingsformuler. 

We hebben € 6250,- subsidie ontvangen voor onze nieuwe beeld en geluid installatie!

Begin 2022 wordt u weer verzocht een toezegging te doen voor uw vaste vrijwillige bijdrage in dat jaar. Verzoek om te controleren of u uw beloofde bijdrage voor 2021 al helemaal heeft betaald. 

18-11-2021 12:19
Drie dingen

Over bliksem, Appostel en Beeld&Geluid. 

21-10-2021 14:02
Energie

De kerkrentmeesters doen er alles aan om ons energieverbruik zo laag mogelijk te houden, voor de kosten en voor het milieu. 

07-10-2021 12:37
Giften!

We hebben een aantal mooie giften mogen ontvangen! O.a. voor de bliksemafleiding en voor de nieuwe installatie voor Beeld en geluid. Bijzonder bedankt!

In lijn met de voorschriften van de PKN worden de coronamaatregelen rond de kerkdiensten versoepeld. Zo is van tevoren aanmelden niet meer nodig. 

09-09-2021 14:56
Onderhoud gebouwen

Collectes bestemd voor 'Onderhoud gebouwen' zullen de komende tijd worden besteed aan de bliksemafleiding. 

24-08-2021 14:03
Kerkbalans 2021 en 2022

De voorbereiding voor Kerkbalans 2022 is gestart. Kerkbalans 2021 is goed op streek!

01-07-2021 15:37
Gebouwen

De Ontmoetingskerk is rijksmonument en dient dus goed onderhouden te worden. Daartoe hebben we weer het jaarlijkse rapport van Monumentenwacht ontvangen. We zijn ook druk met het aanvragen van subsidie voor het groot-onderhoud. Gelukkig zijn de coronaregels voor het gebruik van onze gebouwen versoepeld!

03-06-2021 19:51
Versoepeling!

De corona-maatregelen zijn versoepeld! U vindt het aangepaste Gebruiksplan op de website. 

https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/index.php/algemeen/covid-protocol-en-gebruiksplan#aanmeldformulier 

03-06-2021 19:50
Solidariteitskas!

In juni houden we weer de jaarlijkse actie voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas. Doet U mee?

29-04-2021 15:08
Rustiger vaarwater...

Na een jaar met veel extra en vaak ook zware onderwerpen, zijn we als kerkrentmeesters in wat rustiger vaarwater terechtgekomen. We kunnen gelukkig wat korter vergaderen...

11-03-2021 12:32
Update Kerkbalans

Er is voor ruim zeventig duizend euro toegezegd en we hebben al ruim veertig duizend euro ontvangen voor Kerkbalans 2021!

Binnenkort betrekt onze nieuwe predikante ds. Ellen van Sluijs de pastorie naast de kerk. Dank aan alle vrijwilligers die de woning en de tuin hebben opgeknapt. Ook veel dank aan het gemeentelid dat ons een nieuwe laptop heeft geschonken voor het live streamen van de kerkdiensten!

28-01-2021 10:24
Kerkbalans 2020 en 2021

Kerkbalans heeft in 2020 net zoveel opgebracht als in 2019: ruim € 101.000,-! Veel dank! Voor 2021 is al ruim € 41.000,- toegezegd. Niets ontvangen? Check uw Spam-folder!

22-01-2021 16:31
Nieuwe App: Appostel!

De Kerkgeld app is vervangen door Appostel. Voor simpel beheer van al uw kerkelijke geldzaken: collectebonnen, digitale collecte, toezeggingen, bijdragen en giften.

07-01-2021 15:01
Kerkbalans 2021 komt eraan!

Dit jaar zullen zo'n 500 gezinnen per e-mail worden gevraagd hun toezegging voor Kerkbalans digitaal te doen. Bij ongeveer 200 gezinnen wordt een brief thuisbezorgd en weer opgehaald. 

10-12-2020 16:56
Op naar 2021!

Als kerkrentmeesters kijken we vooruit! Het arbeidscontract met de nieuwe jeugdwerker is getekend. Zij komt 1 januari 2021 in dienst. De pastorie wordt in gereedheid gebracht voor de nieuwe dominee. Die start begin maart. En bij veel activiteiten is Bram Otto betrokken, die al 20 jaar kerkrentmeester is!

04-11-2020 17:36
Goed nieuws!

Goed nieuws! We mochten een gift van € 50,-- ontvangen en er is onderhoud gepleegd aan de groenstroken rond de kerk, betaald door een sponsor!

26-10-2020 11:06
Kerkbalans 2021

De kerkrentmeesters zijn Kerkbalans 2021 aan het voorbereiden. Wilt U dan voor het eerst digitaal toezeggen, meldt ons dat dan alstublieft. Heeft U uw bijdrage voor 2020 nog niet voldaan? Het kan nog!

Helaas moeten de corona maatregelen worden aangepast: niet meer dan 30 in een kerkdienst, niet zingen en mondkapjes als je niet zit.

Verder zullen op 18/10 de financiele cijfers 2019 worden gepresenteerd. 

Het Gebruiksplan waarin de afspraken staan voor hoe we onze gebouwen gebruiken in corona-tijd, is vernieuwd. Ook de Kerkgeld app is vernieuwd en heeft zelfs een nieuwe naam: Appostel

03-08-2020 15:51
Solidariteitskas Digitaal

Dit jaar was het voor het eerste mogelijk om uw bijdrage aan de Solidariteitskas digitaal te doen, met iDEAL, via SKG Collect. Nog niet alles liep helemaal perfect. 

De digitale Collecte heeft de afgelopen maanden meer dan € 2000 opgebracht. Tevens heeft de digitale Actie voor de Solidariteitskas, meer dan € 1000 opgebracht. Tweemaal een mooi resultaat!

29-05-2020 12:33
Weer naar de kerk!

Vanaf 1 juni mogen we weer met 30 naar de kerkdiensten en vanaf 1 juli met 80. Dat is goed nieuws! De kerkenraad heeft een Gebruiksplan goedgekeurd, en een samenvatting daarvan vindt U hieronder. 

Dit jaar gaan we voor het eerste de mogelijkheid bieden om uw bijdrage aan de Solidariteitskas ook digitaal via SKG-iDEAL te doen. Over digitaal gesproken: de digitale collectezak heeft al bijna € 1200 opgeleverd!

02-04-2020 16:32
In tijden van corona...

Om overbelasting van de internetdiensten te voorkomen, beginnen de uitzendingen van onze kerkdiensten vanaf 19 april om 11:00 uur. Videoregistraties van onze kerkdiensten zijn te zien op YouTube. Er zijn alternativen voor het rondgaan met de collectezak. 

Een bloemlezing van besluiten en acties uit de maartvergadering van de kerkrentmeesters

Er is voor ongeveer € 77.000 toegezegd. Er is een goede kans dat we de begrote VVB gaan halen. 

12-02-2020 11:08
Tussenstand Kerkbalans 2020

Er is voor ruim 41.000 € toegezegd. De helft van degenen die zijn uitgenodigd om digitaal toe te zeggen, heeft nog niet gereageerd.

30-01-2020 14:41
Op de koffie bij de buren

Zakelijk overleg tussen vertegenwoordigingen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente en het bestuur van de Onze Lieve Vrouwe parochie in Bergen op Zoom.

21-01-2020 11:30
Opbrengst Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019 heeft ruim een ton opgeleverd. Meer dan toegezegd, evenveel als begroot.

Wanneer we - als we dat kunnen - allemaal 10% meer geven aan de Actie Kerkbalans, zal ons tekort aanzienlijk minder zijn!

12-12-2019 17:04
De lopers van Kerkbalans

De kerkrentmeesters hebben de lopers van kerkbalans een gezellige middag aangeboden.

Na de solvabiliteitsverklaringen is ook de toestemming van het breed moderamen van de classis binnen voor het beroepen van 1,3 FTE predikanten.

Het is al november en ruim 21.000 € van de toezeggingen is nog niet betaald.

24-10-2019 16:40
Vergaderen en Giften

Er is de afgelopen week veel vergaderd. En: we zijn dankbaar voor een aantal extra giften!

Om tijd te besparen doen de kerkrentmeesters een oproep om in 2020 Kerkbalans zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Dus - na uitnodigingen via email - toezeggingen via een web-formulier en betalingen via iDEAL.

25-09-2019 17:32
AVG beleid is goedgekeurd

De kerkenraad heeft het AVG beleid - met alle daarbij behorende documenten - zoals voorgesteld door de AVG Commissie goedgekeurd. Uitvoering van dit beleid ligt nu bij de kerkrentmeesters.

05-09-2019 13:58
Nieuw Beleidsplan

Gebaseerd op het nieuwe beleidsplan van de gemeente gaan ook de kerkrentmeesters een nieuw beleidsplan opstellen.

22-08-2019 13:55
Afscheid

We hebben afscheid genomen van de 'oude' penningmeesters en de 'nieuwe' in onze eerste vergadering na de vakantie verwelkomd. Er is ook een tussenstand van Kerkbalans.

21-07-2019 10:05
Nieuwe penningmeesters!

We hebben opvolgers gevonden voor onze vertrekkende penningmeesters! Mieke en Jo Koster zijn bereid om deze belangrijke taak binnen het College van Kerkrentmeesters op zich te nemen.

“Het beheer over geld en goederen is even geestelijk als pastoraat en eredienst en raakt aan de kern van kerk-zijn” (ds. Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025).

08-05-2019 12:13
Penningmester gezocht!

Het College van Kerkrentmeesters zoekt een nieuwe penningmeester!

24-04-2019 12:08
Update Kerkbalans

Van de 80.000€ die is toegezegd voor Kerkbalans is ongeveer de helft binnen.

20-03-2019 12:36
Heeft U de Kerkgeld App al?