Beeld- en Geluid

We hebben in 2021 meer dan tienduizend euro bijeengebracht voor onze nieuwe beeld- en geluid-installatie!

We zijn met zijn allen al een poosje aan het sparen voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie. De inkomsten worden mooi weergegeven door de ‘thermometer’ voor in de kerk. Het geluidsgedeelte is inmiddels geplaatst en daar hebben we iedere zondag veel plezier van, zowel in de kerk als thuis.

Inmiddels is ook de jaarrekening 2021 opgesteld. Die zal in mei in een gemeentevergadering worden gepresenteerd. Daarin staat ook een hoofdstukje Beeld en geluid. Op 1-1-21 was de stand van het fonds beeld en geluid € 3317,- Daar is in 2021 door u allen en subsidiegevers maar liefst € 10.375,- aan toegevoegd. Hulde! Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Voor de geluidsinstallatie (en alvast wat voorwerk voor het beeld-gedeelte) is er in 2021 € 15.229,- aan het fonds onttrokken zodat de stand op 31-12-21 -€ 1537,- was. We hopen in 2022 vóór de zomer de inkomsten bijeen te hebben om ook het beeld-gedeelte te realiseren. De eerste giften en toezeggingen zijn al binnen!

Zullen we met zijn allen nog een tandje bijzetten om de thermometer weer een stukje te laten stijgen?

17-02-2022 16:23 door R.

Reacties

Reactie plaatsen