Welkom op de webshop van de Protestantse Kerk Bergen op Zoom!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft door middel van SKG Collect gemeenteleden van plaatselijke kerken de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen collecte-bonnen bestellen en toezeggingen doen in het kader van de Actie Kerkbalans. Ook kunnen eenmalige giften worden gedaan, al of niet in het kader van een bepaald project.

Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem

Vakantietas

Actie(s):

vakantietas

We doen al een aantal jaren mee met de landelijke Actie Vakantietas. Bij de PKN kunnen tassen worden besteld die worden gevuld met cadeaubonnen en nieuw speelgoed. De tassen zijn bestemd voor kinderen ín de basisschoolleeftijd (4-12 jaar), die vanwege financiële problemen thuis niet op (zomer)vakantie kunnen. Met de inhoud van de tas krijgen ze toch iets leuks om te doen en kunnen ze bijvoorbeeld een ijsje halen. In coronatijd geldt de reden voor de actie misschien nog wel meer. We hebben daarom de samenwerking met de Voedselbank in Bergen op Zoom gezocht.
Via hen kunnen we ongeveer 60 gebruikers van de voedselbank ook blij maken met een tas. Dat gebeurt anoniem, we krijgen alleen de leeftijd en het geslacht door, zodat we de tas kunnen personaliseren.

Dit jaar zullen we ook tassen bezorgen aan Oekraïnse vluchteling-kinderen. 

Naast de actie via de Voedselbank zorgen we via de predikanten ook voor een tas voor gezinnen in onze gemeente die binnen de doelgroep vallen.
U voelt de vraag vast al aankomen: voor deze actie kunnen we uw steun goed gebruiken!

Mocht u een bedrijf of doel weten dat de tassen zou willen sponsoren (met financiën of in natura), dan kunt u contact opnemen met: diaconie@protestantsekerkbergenopzoom.nl.

Ook is uw gift los van de collecte van harte welkom, overmaken kan ovv. “Actie vakantietas” naar het banknummer van de diaconie: NL 93 INGB 0005 863548.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Kerkbalans Gift

Actie(s):

Indien U een (extra) gift wilt doen voor de Actie Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Collectebonnen € 0,75

Collectebonnen € 0,75 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van 0,75 euro.
€ 30,00
Collectebonnen € 1,00

Collectebonnen € 1,00 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van € 1,00.
€ 40,00