Welkom op de webshop van de Protestantse Kerk Bergen op Zoom!

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) geeft door middel van SKG Collect gemeenteleden van plaatselijke kerken de gelegenheid om producten te bestellen en/of te betalen. Gemeenteleden kunnen collecte-bonnen bestellen en toezeggingen doen in het kader van de Actie Kerkbalans. Ook kunnen eenmalige giften worden gedaan, al of niet in het kader van een bepaald project.

Collectezak

Actie(s):

Indien U zondags niets in de collectezak kunt doen, is hier een alternatief!

Uw gift wordt netjes over de gebruikelijke doelen, Pastoraat, Diaconie, ZWO en Gebouwen, verdeeld.

Desgewenst kunt U bij de opmerkingen zelf ook een specifiek doel aangeven. 

Heel veel dank voor uw gift!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem

Beeld en Geluid

Actie(s):

We genieten al weer een heel poosje van de nieuwe geluidsinstallatie in onze kerk. Een hele verbetering, zowel in het gebouw, als ook thuis, via kerkdienstgemist.nl en facebook. Op dit laatste platform hebben we ook beeld. Dat wordt door een enthousiast team tot ons gebracht met één geleende camera. Het zou mooi zijn als we het beeld nog professioneler zouden kunnen tonen.

Soms willen we ook in in de kerk beelden laten zien. Dat gebeurt nu nog met een heel oude tv. Het zou mooi zijn als we daar voor in de plaats moderne beeldschermen hadden. Kortom, het geluid is er. Nu het beeld nog. Daarvoor is nog een bedrag van een kleine 20.000,- euro nodig.

We zijn bezig om daarvoor externe subsidiegevers aan te schrijven. Maar die worden met name enthousiast als de gemeente zelf ook bijdraagt. Wilt U dat doen?

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december

Kerkbalans Gift

Actie(s):

Indien U een (extra) gift wilt doen voor de Actie Kerkbalans, dan kan dat hier!

Heel hartelijk dank!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
Collectebonnen € 0,75

Collectebonnen € 0,75 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van 0,75 euro.
€ 30,00
Collectebonnen € 1,00

Collectebonnen € 1,00 

Collectebonnen
Betreft een kaart van 40 collectebonnen van € 1,00.
€ 40,00