Noorderkerk bijdragen

Collecten en giften aan de Noorderkerk Den Haag kunt u hier rechtstreeks overmaken. Heeft u een tegoed opgevoerd, dan kunt u dat later voor een specifiek doel bestemmen.