Pax Christikerk

Via deze website kunt u naast de app ook online de collectes van de Pax Christikerk overmaken. De collectes en een mogelijkheid om extra giften over te maken voor de wijkkas vindt u hieronder. 

Collecte Pax Dovenpastoraat

Pax Christikerk
Actie(s):

Interkerkelijk Dovenpastoraat Den Haag

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het IDP helpt deze kerken zo goed mogelijk invulling te geven aan het pastoraat onder dove mensen. Het IDP is daarom een hulpdienst van deze kerken.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collecte Pax Diaconie

Pax Christikerk
Actie(s):

Diaconie Pax Christikerk

Zorgdragen voor mensen in de knel in Mariahoeve en hen, waar mogelijk, materieel en immaterieel ondersteunen om op deze manier te bouwen aan het Koninkrijk van God.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collecte Pax Christikerk

Pax Christikerk
Actie(s):

Pax Christikerk

Als Pax Christikerk houden we diverse activiteiten met elkaar om te groeien ons geloof. Hiervoor maken we ook elke maand weer kosten. Denk bijvoorbeeld aan de  vergoedingen voor gastpredikanten, Alpha cursus, jeugdwerk, Pax Nieuws, koffie en thee, bloemen, website, enz.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Pax collectes 21-04-2024

Actie(s):

Geef uw bijdrage en steun één of alle collectedoelen van deze week.

iDeal

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Pax extra gift

Actie(s):

Extra gift voor de Pax Christikerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders