Pax Christikerk

Via deze website kunt u naast de app ook online de collectes van de Pax Christikerk overmaken. De collectes en een mogelijkheid om extra giften over te maken voor de wijkkas vindt u hieronder. 

Collecte Pax Voedselbank

Pax Christikerk
Actie(s):

Voedselbank Haaglanden

Wie tijdelijk niet voldoende geld heeft om zelf dagelijks een maaltijd op tafel te zetten, kan zich voor voedselhulp bij de voedselbank aanmelden via bijvoorbeeld een schuldhulpmaatje, een diaconie of de gemeente. Wekelijks voorziet Voedselbank Haaglanden ruim 2000 huishoudens in Rijswijk, Den Haag en Zoetermeer van een voedselpakket.

Naast het bieden van directe voedselhulp, maakt Voedselbank Haaglanden zich sterk voor het voorkomen van voedselverspilling.

Stichting Voedselbank Haaglanden werkt uitsluitend met vrijwilligers. Artikelen in de voedselpakketten worden geschonken door gulle bedrijven en particulieren.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account

Collecte Pax Diaconie

Pax Christikerk
Actie(s):

Diaconie Pax Christikerk

Zorgdragen voor mensen in de knel in Mariahoeve en hen, waar mogelijk, materieel en immaterieel ondersteunen om op deze manier te bouwen aan het Koninkrijk van God.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Collecte Pax Christikerk

Pax Christikerk
Actie(s):

Pax Christikerk

Als Pax Christikerk houden we diverse activiteiten met elkaar om te groeien ons geloof. Hiervoor maken we ook elke maand weer kosten. Denk bijvoorbeeld aan de  vergoedingen voor gastpredikanten, Alpha cursus, jeugdwerk, Pax Nieuws, koffie en thee, bloemen, website, enz.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal
 • Tegoed

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders

Pax extra gift

Actie(s):

Extra gift voor de Pax Christikerk.

iDeal

Betaalmogelijkheden

 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem
 • Anders