Welkom

Welkom op de webwinkel van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp. Door hierboven te klikken op de naam van uw keuze kunt u met  …..

  • Home; terug gaan naar deze pagina
  • Collecte; Uw collecte gift doen voor 1e, 2e en/of 3e collecte. Ook voor uw Kliederkerk of KerQ-café bijdrage
  • Collectebonnen; Uw collectebonnen bestellen
  • Doelen en Acties; Een bijdrage doen voor Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte
  • Weerklank; Informatie krijgen over ons kerkblad
  • Veelgestelde vragen; Wat wil u weten over deze site?
  • Website PGHoofddorp; Hiermee gaat u naar onze website
  • Contact; Zijn er vragen of opmerkingen? Schroom niet en stuur ons een bericht

Ons magazine met nieuws uit de Protestantse Gemeente en daarbuiten.

Het blad verschijnt 10 x per jaar.

 

De Weerklank is een gratis blad, maar er wordt wel jaarlijks om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Aanleveren artikelen t.b.v. Weerklank naar:

weerklank@pghoofddorp.nl

 

Weerklank niet ontvangen? Meld het dan bij: 

bezorgingkerkblad@pghoofddorp.nl