Eindejaarscollecte 2023

Het jaar 2023 loopt ten einde. In het afgelopen jaar hebben we ons als gemeente ingezet om God, elkaar en de ander te ontmoeten. In eredienst, diaconaat en pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, koren en bijbelkringen laten we ons inspireren door Gods woord, en zien we om naar elkaar.

De kerk van Christus is een kleurrijke kerk. In alle talen en in alle culturen klinkt Gods blijde boodschap van geloof, hoop en liefde. Die veelkleurigheid daagt ons uit om samen op te trekken, in onze eigen gemeente én wereldwijd met andere gelovigen. We zoeken elkaar als volgelingen van Jezus en reiken elkaar de hand. Samen zijn we krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld.

Het jaarthema van de Protestantse Kerk, Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde, daagt ons als gemeente uit om contact te leggen met andere christenen in onze eigen woonplaats en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt doorgeven. In het nieuwe jaar willen we ons daarvoor inzetten en delen van Gods liefde en trouw.

Onze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift

Doet u met ons mee?


Voor eventuele vragen over de Eindejaarscollecte kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoofddorp (Jelmer Anker) via email  cvk@pghoofddorp.nl of tel. 023 - 557 1294

EindejaarsCollecte

Actie(s):

EJK71

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Anoniem