Solidariteitskas 2023

Als kerkelijke gemeente willen we in Hoofddorp een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

 

Breed gedragen

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.

 

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas en het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoofddorp (Jelmer Anker) tel. 023 - 557 1294, email: cvk@pghoofddorp.nl of kijk op protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

 

Solidariteitskas

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Anoniem