Paascollecte

Actie(s):
Met Pasen mogen wij gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood. Dood en graf heeft Hij overwonnen. Pasen is het feest van nieuw leven, van hoop. De opstanding van Jezus laat ons zien dat een nieuw begin mogelijk is, ook waar je dat niet verwacht.

Juist in deze tijd waarin het coronavirus over de hele wereld mensen ziek maakt en ook vele levens eist, mogen wij getuigen dat niet de dood het laatste woord heeft, maar Christus.

Als gevolg van het coronavirus is er de laatste weken veel veranderd in de wereld en in onze kerkelijke samenkomsten. Er worden online vieringen gehouden en gemeenteactiviteiten kunnen momenteel niet plaatsvinden. Dit heeft grote gevolgen voor ons als gemeente, ook op financieel gebied.

De Paascollecte is bestemd voor het kerkenwerk in onze gemeente. Zeker nu er geen erediensten zijn waarin we collecteren, wordt uw extra gift aan deze collecte bijzonder op prijs gesteld.

Via de knop 'Bijdrage' wordt u door het formulier naar de betaling via iDEAL geloodst. U dient hiervoor te zijn ingelogd op uw webshop account.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal