WELKOM!

Op de pagina voor giften aan de Ontmoetingskerk Zevenkamp in Rotterdam. Deze website wordt gebruikt voor de Actie Kerkbalans (AKB), voor het bestellen van collectebonnen en voor algemene giften.

 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de kerkrentmeesters via het mailadres info@rotterdamnoordrand.nl