De wijkgemeenten Pieterskerk en de Pauluskerk vormen samen de Protestantse Gemeente Breukelen.

In deze webshop kunt u digitaal doneren aan de kerk en diaconie. U kunt ook collectemunten kopen en meedoen aan financiële acties.

Door uw gift kunnen we samen gemeente zijn.