Welkom in de webshop van PKN Kralingen.

Basic for kids

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Diaconaal Havenwerk

Collecte
Actie(s):

De Stichting Protestants Koopvaarwerk Rijnmond (St. PKWR) zet zich in voor het koopvaardijpastoraat in de regio Rotterdam en omstreken. In deze regio zijn een aantal zeemanshuizen gevestigd. Daar komen zeevarenden bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Sinds september 2020 worden de koopvaardijdiensten in de Eben Haëzerkerk in Pernis gehouden. Dat gebeurt op zondagen om 12.00 uur. Na de dienst is er dan een lunch voor alle mensen die in de dienst aanwezig waren. Dit bevordert de saamhorigheid en contacten. Regelmatig zijn de vrijwilligers, die werken in de zeemanshuizen en de pastores te zien op de schepen om alle zeevarenden te ondersteunen met kleine presentjes en een luisterend oor.iDeal

Locatie(s)

 • Protestants Kralingen: Oudedijk 2 en Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Dorcas

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

KerkinActie: Ethiopië en Kenia

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Kerk in Actie: Moldavie

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Locatie(s)

 • Hervormd Kralingen West: Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

KerkinActie: Noodhulp Oekraïne

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Kom over en help: Oekraïne

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Project 1027: Congo

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Stichting Bootvluchteling

Collecte
Actie(s):

 iDeal

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

Wijkkas Hervormd Kralingen West

Actie(s):

Vanuit de Wijkkas worden alle kosten betaald die voor het eigen gemeentewerk dat georganiseerd wordt zoals de Bijbelles voor de kinderen, kerst- en paas- en doopgeschenkjes voor de kids, het kringwerk, gemeentemaaltijden, startdagen (weekends), algemene kosten (gemeentebrieven, administratie- en bankkosten) etc, etc. Ook de predikantskosten voor de middagdiensten moeten door de Wijkkas (en dus door de gemeenteleden) betaald worden. Voor al deze zaken is de Wijkkas geheel afhankelijk van giften van gemeenteleden. Daarom wordt u en jij heel vriendelijk gevraagd om periodiek een gift aan de Wijkkas over te willen maken, er kan zelf gekozen worden voor de bestemming ervan. Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Adri Mourik, penningmeester Wijkkas KW

 

iDeal

Locatie(s)

 • Hervormd Kralingen West: Oudedijk 2, 3062 AE Rotterdam

Gebundelde doelen

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem

noodhulp Nigeria (Kerk in Actie)

Collecte
Actie(s):

In‌ ‌het‌ ‌noorden‌ ‌van‌ ‌Nigeria‌ ‌zijn‌ ‌ruim‌ ‌2‌ ‌miljoen‌ ‌christenen‌ ‌en‌ ‌moslims‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌vlucht‌ ‌voor‌ ‌ geweld‌ ‌in‌ ‌eigen‌ ‌land.‌ ‌Een‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌hen‌ ‌wordt‌ ‌opgevangen‌ ‌in‌ ‌vluchtelingenkampen,‌ ‌maar‌ ‌de‌ ‌ meesten‌ ‌zijn‌ ‌terecht‌ ‌gekomen‌ ‌in‌ ‌dorpen‌ ‌waar‌ ‌de‌ ‌inwoners‌ ‌zelf‌ ‌al‌ ‌nauwelijks‌ ‌rond‌ ‌kunnen‌ ‌ komen.‌ ‌Met‌ ‌de‌ ‌komst‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌is‌ ‌er‌ ‌een‌ ‌tekort‌ ‌aan‌ ‌voedsel,‌ ‌water‌ ‌en‌ ‌hygiëne.‌ Nigeriaanse‌ ‌kerken‌ ‌steunen‌ ‌de‌ ‌vluchtelingen‌ ‌op‌ ‌hun‌ ‌nieuwe‌ ‌plek,‌ ‌maar‌ ‌ook‌ ‌bij‌ ‌mogelijke‌ ‌ terugkeer‌ ‌en‌ ‌het‌ ‌verwerken‌ ‌van‌ ‌trauma’s.‌iDeal

Locatie(s)

 • Protestants Kralingen: Oudedijk 2 en Oudedijk 113, 3062 AD Rotterdam

Betaalmogelijkheden

 • Tegoed
 • iDeal

Giften mogelijk namens

 • Account
 • Anoniem