Toelichting Kerkrentmeester Vaste Vrijwillige bijdrage

  • We betalen onze enige beroepskracht, de predikant: ‘We vinden het hebben van een professionele kracht zoals een voorganger die ons kent en met ons “meeloopt” essentieel om het pastoraat adequaat vorm te geven.’
  • We onderhouden ons gebouw: ‘Om een vierende gemeente te zijn is een vaste ontmoetingsplek nodig waar mensen samen kunnen komen om hun geloof te beleven en gemeenschap te ervaren. We hebben een ruime plek nodig met een open uitstraling, heilig en functioneel.’
  • En we maken kosten voor het digitaal uitzenden van onze kerkdiensten, voor kerkelijke activiteiten, verplichtingen/bijdragen aan andere organen, vergoedingen, administratie en bankkosten.

Dit bedrag brengen we samen op. Op dit moment zijn er 310 mensen die actief bijdragen aan de actie Kerkbalans.
Gemiddeld komt dit op een bijdrage van € 500,- per bijdrager per jaar.

Omdat niet iedereen in staat is (veel) bij te dragen bieden we een richtlijn voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage.

Ik ga bijdragen wat ik kan (5 euro per maand)

60,-

Ik draag de helft bij

250,-

Ik draag gemiddeld bij

500

Ik sponsor een deel

750

Ik sponsor een pastorale eenheid

1000,-

Anders

Anders

We weten dat er mensen zijn die (tijdelijk) niet bij kunnen dragen, geef dat gerust aan via kerkelijk.bureau@pknoss.nl of in de digitale omgeving, dan volgt er geen herinnering om uw toezegging te doen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Sari Baars-Tameris
Voorzitter Kerkenraad

Arie van Zwanenburg
Voorzitter College van Kerkrentmeesters