Toelichting ZWO

In de kerkorde van de PKN staat: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Dat is wat Kerk in Actie doet, in naam van de lokale gemeenten én in partnerschap met kerken wereldwijd.

Het bijzondere aan Kerk in Actie is dat we niet iets geven, maar dat we delen. Geld is maar een onderdeel daarvan, al is het wel een belangrijke. Omdat we leven in een gebroken wereld is rijkdom oneerlijk verdeeld en als wij werkelijk willen delen, delen we ook onze rijkdom. Maar we delen ook kennis, geloof, hoop en liefde. Wij leren van andere kerken, wij krijgen voorbeelden aangereikt, we worden bevraagd en we vieren samen. Samen zijn we de leden van één lichaam die niet zonder elkaar kunnen.

Meer over het werk van Kerk in Actie kunt u vinden op: www.kerkinactie.nl