Gift of bijdrage overmaken naar de Solidariteitskas


__________________________________________________________________________________________________________________

Brief van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sneek

Sneek, juni 2018

"Goed voor elkaar: met het oog op de toekomst"

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde. 

Gemeenten helpen elkaar

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Soms lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk of nieuwbouwwijk. Of er is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Bovenplaatselijk pastoraat

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente zijn op te brengen. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, bijvoorbeeld voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart.

Als gemeente vragen wij aan ieder lid een bijdrage van 10 euro. Daarvan wordt 5 euro besteed aan de Solidariteitskas en 5 euro is bestemd voor onze eigen gemeente.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit om zo bij te kunnen dragen aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

Wilt u meer informatie over de Solidariteitskas, neemt u dan contact op met uw kerkenraad. U kunt ook terecht op de website van de Protestante Kerk in Nederland: www.pkn.nl/solidariteitskas .

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sneek

__________________________________________________________________________________________________________________

 U kunt uw bijdrage hieronder direct overmaken

Solidariteitskas

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders