Gift of bijdrage overmaken naar de Solidariteitskas


__________________________________________________________________________________________________________________

Brief van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Sneek

Protestantse Gemeente Sneek

Rienck Bockemakade 7  8601 AC  Sneek 

Tel.:  0515 – 412773

www.pknsneek.nl        bureau@pknsneek.nl

 

Solidariteitskas 2022

 

Sneek, juni 2022

 

Van gemeenten, voor gemeenten

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.

Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig.

En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er Solidariteitskas. “Gemeenten helpen elkaar” is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Voorbeelden waarvoor geld beschikbaar kan zijn

Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing. Stimulerende kerkelijke projecten, zoals een nieuwe kerk in een nieuwe plaats of wijk. Samenwerking tussen gemeenten, want samen bereik je meer dan alleen. Deskundige hulp bij fusie of verkoop. Gewoonweg (tijdelijk) gebrek aan geld voor renovatie of een predikant. Noodfonds voor gemeenten in financiële problemen. Een ambulant of interim predikant via de Mobiliteitspool, omdat er tijdelijk een vacature binnen de gemeente ontstaat.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,--. Voor elk lid wordt € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neemt dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas .   

Alvast hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid!

 

Met vriendelijke groet,         

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Sneek

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 32 RABO 03737 29 324 t.n.v. Protestantse Gemeente Sneek inz. Sol. Kas,  o.v.v. “SolKas 2022  uw postcode/huisnummer” . 

Via de webshop: https://site.skgcollect.nl/113/pagina/709/solidariteitskas.html

Of via de Appostel-app.

 

 

Solidariteitskas

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Account
  • Anoniem
  • Anders