Solidariteitskas

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10,-. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?


Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.