Privacyverklaring

Ingangsdatum 27-11-2019 om 14:30

Privacyverklaring SKG Collect

Deze website wordt beheerd door Betaalgroep BV in samenwerking met Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Soorten persoonsgegevens en doeleinden

Door het gebruiken van www.SKGCollect.nl (hierna: de Website) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een bepaalde natuurlijke persoon, oftewel een individu.

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Kerkgemeente namens welke u optreedt;
 • Adres en contactgegevens van de betreffende kerkgemeente;
 • Persoonsgegevens die u ons toestuurt via een e-mail of contactformulier;
 • Tenaamstelling;
 • Inloggegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Transacties en andere financiële gegevens;
 • Of u de nieuwsbrief wenst te ontvangen;

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het opnemen van contact indien u hierom verzoekt;
 • Het afhandelen van vragen en verzoeken.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante diensten van SKG Collect. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden. (Dit beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.)

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

SKG Collect geeft uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor haar dienst, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of als zij daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als een overheidsinstantie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, zoals ICT-dienstverleners en een hostingbedrijf. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de juiste dienst te leveren.

 

Indien een toezegging of bijdrage voor een LRP actie wordt gedaan, dan worden de hierop betrekking hebbende gegevens niet zichtbaar voor de lokale kerkelijke gemeente, maar automatisch doorgestuurd naar het LRP systeem. De persoonsgegevens zullen door de bewerker "Betaalgroep BV" maximaal één jaar worden bewaard.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden te bereiken. Uw accountgegevens bewaren wij tot twee jaar na de laatste activiteit in uw account, of langer indien wij hiertoe verplicht zijn voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Gegevens die u ons toezendt via een contactformulier, chatbericht of e-mail bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies);

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, of om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken.

Analytics cookies

Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentiecookies

Deze site maakt gebruik van cookies van DoubleClick en Addthis, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels deze advertentiecookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Stichting Kerkelijk Geldbeheer

Postadres:

Postbus 147, 2800 AC Gouda

E-mailadres: info@skggouda.nl

Telefoon: (0182) 58 80 00
Fax: (0182) 58 80 80

Website: http://www.skggouda.nl