Ja, ik doe mee met de Digitale collecte!

 

De opbrengst van de Digitale collecte wordt gelijkelijk, dus 50/50 verdeeld over:
- diaconale doelen, dichtbij en veraf,
- en pastorale doeleinden in onze gemeentes in Santpoort en Velserbroek

Klik hieronder op de button "Gift/donatie" voor uw gift via iDeal.

Er zijn nog 2 andere mogelijkheden om te geven:
  • U kunt uw collectebonnen afgeven of in de brievenbus doen bij onze penningmeester, Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek of bij Gerrit Out op de Kruidbergerweg 79 in Santpoort.

  • U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de kerk: IBAN NL37INGB0000119246 t.n.v. Prot. gem. Santpoort-Velserbroek. Zet u er svp 'collecte' bij. Als u geen 50/50 verdeling wenst over Diaconie en Kerk wilt u dat dan aangeven?

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Digitale collecte

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDEAL

Giften mogelijk namens:

  • Anoniem