Ja, ik doe mee met de Digitale collecte!

De opbrengst van de Digitale collecte wordt gelijkelijk, dus 50/50 verdeeld over:
- diaconale doelen, dichtbij en veraf,
- en pastorale doeleinden in onze gemeentes in Santpoort en Velserbroek
Als u de verdeling anders wilt kunt u dat aangeven via het 'opmerkingen-veld'.

Klik hieronder op de button "Gift/donatie" voor uw gift via iDeal.

Er zijn nog 2 andere mogelijkheden om te geven:
  • U kunt uw collectebonnen afgeven of in de brievenbus doen bij onze penningmeester, Hans van Alten, Schoener 87, Velserbroek of bij Gerrit Out op de Kruidbergerweg 79 in Santpoort.

  • U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de kerk: IBAN NL37INGB0000119246┬át.n.v. Prot. gem. Santpoort-Velserbroek. Zet u er svp 'collecte' bij. Als u geen 50/50 verdeling wenst over Diaconie en Kerk wilt u dat dan aangeven?

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Digitale collecte

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Anoniem

Kerkblad

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens

  • Anoniem