De Diaconie vraagt U om een financiële bijdrage voor onze Kerstactie

De opbrengst is gedeeltelijk weer bestemd voor de Voedselbank in Velsen en Stem in de Stad in Haarlem.

Dit jaar vragen wij uw bijdrage ook voor de volgende twee doelen:

Mercy Ships gelooft dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers (zonder salaris en betalend voor hun eigen inwoning), maken ze door operaties en trainingen, chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.

Sheltersuit, een jas met aanritsbare slaapzak, wordt o.a. gemaakt door statushouders en in sociale werkplaatsen. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook op Lesbos, in Calais, Afghanistan, Syrië en zelfs New York, worden de jassen via lokale organisaties zoals het Leger des Heils uitgedeeld aan daklozen en vluchtelingen. Met uw hulp is Stichting Sheltersuit in staat om meer warmte en onderdak te verspreiden.

Meer informatie over deze organisaties vindt u op de volgende websites: 

          

Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

De diakenen wensen U gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Namens deze, Jan Bothof

Klik hieronder op de button 'Gift/donatie' om via iDeal direct een bijdrage over te maken. Natuurlijk kunt u ook zelf een overboeking doen naar NL23INGB0000537180  t.n.v. “Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek”

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerstactie - Diaconie

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • iDeal

Giften mogelijk namens:

  • Anoniem