Welkom

Welkom op deze webpagina voor het onder andere doen van bestellingen van collectebonnen of giften.

Het Kerkelijk Bureau is geopend op elke eerste dinsdagmorgen van de maand van 10.00 - 12.00 uur. Telefoon: (0252) 415348. 

Het e-mailadres voor de ledenadministratie en de bijdrageadministratie is kb@pknlisse.nl.

Onze bankrekeningnummer is: NL03 RABO 0373 7246 08.