Periodieke gift

Het is ook mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) vijf jaar tenminste 1 x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Dit kan natuurlijk ook in maandelijkse termijnen. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent (situatie C in het onderstaande voorbeeld). Ook hier kunt u de kerk laten (mee)profiteren van uw belastingvoordeel, door het verhogen van uw periodieke gift (situatie D in het onderstaande voorbeeld). Met de schenkcalculator van de Protestantse Kerk kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen.

Een standaardovereenkomst voor een periodieke gift staat op de website van de belastingdienst

Geef op het formulier ook aan uit welke bedragen de periodieke gift is opgebouwd, bijvoorbeeld: vrijwillige bijdrage, collectebonnen, oogstgave (diaconie) en eindejaarscollecte.

Voorbeelden:

 
  gewone gift periodieke gift
Situatie A voordeel voor uw zelf Situatie B voordeel voor uw kerk Situatie C voordeel voor uw zelf Situatie D voordeel voor uw kerk
Modaal inkomen €40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Drempel € 400 € 400 n.v.t. n.v.t.
Uw giften:        
- vrijwillige bijdrage € 300 € 414 € 300 € 649
- collectebonnen (52 weken, drie collectes á € 1,25) € 195 € 195 € 195 € 195
- overige (solidariteitskas. Diakonie, Actiecomité) € 100 € 100 € 100 € 100
Totaal giften € 595 € 709 € 595 € 944
         
Belastingvoordeel, 36,93%* € 72 € 114 € 220 € 349
Deze gift kost u netto € 523 € 595 € 375 € 595

* Tarief 2023

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Voor mensen van 65 jaar en ouder en een inkomen tussen ca. € 20.000,- en
€ 37.000,- is dit voordeel kleiner. In situatie C kost een gift van totaal
€ 595,- u netto € 482,-. Belastingvoordeel: € 113,-.

Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken.