Periodieke gift

Het is ook mogelijk om uw bijdrage aan de kerk volledig (dus zonder drempel) af te trekken indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeenkomst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) vijf jaar tenminste 1 x per jaar een vast bedrag aan de kerk schenkt. Dit kan natuurlijk ook in maandelijkse termijnen. Bij tussentijds overlijden eindigt deze verplichting uiteraard. Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent (situatie C in het onderstaande voorbeeld). Ook hier kunt u de kerk laten (mee)profiteren van uw belastingvoordeel, door het verhogen van uw periodieke gift (situatie D in het onderstaande voorbeeld).

Een standaardovereenkomst voor een periodieke gift staat op de website van de belastingdienst  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Geef op het formulier ook aan uit welke bedragen de periodieke gift is opgebouwd, bijvoorbeeld: vrijwillige bijdrage, solidariteitskas, collectebonnen, wintercollecte (diaconie), Actiecomité en eindejaarscollecte.

Voorbeelden:

 
  gewone gift periodieke gift
Situatie A voordeel voor uw zelf Situatie B voordeel voor uw kerk Situatie C voordeel voor uw zelf Situatie D voordeel voor uw kerk
Modaal inkomen € 36.500 € 36.500 € 36.500 € 36.500
Drempel € 365 € 365 n.v.t. n.v.t.
Uw giften:        
- vrijwillige bijdrage € 300 € 456 € 300 € 704
- collectebonnen (52 weken, drie collectes á € 1,25) € 195 € 195 € 195 € 195
- overige (solidariteitskas. Diakonie, Actiecomité) € 100 € 100 € 100 € 100
Totaal giften € 595 € 751 € 595 € 999
         
Belastingvoordeel, 40,85%* € 94 € 158 € 243 € 408
Deze gift kost u netto € 501 € 593 € 352 € 591

* Tarief 2018

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Voor mensen van 65 jaar en ouder en een inkomen tussen ca. € 20.000,- en € 33.000,- is dit voordeel kleiner. In situatie C kost een gift van totaal € 595,- u netto € 461,-. Belastingvoordeel: € 134,-.

Uitgebreide informatie over de fiscale aftrekbaarheid van giften: www.belastingdienst.nl/giften/.